Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Echte kies

Molare

Hits - 135
Echte naam van André van Duin

Adrianus Kyvon

Hits - 137
Echte naam van Ruud Gullit

Ruud Dil

Hits - 144
Echte zanger

Kneu, Gitis, Tapuit, Karekiet, Tjiftjaf, Kardinaal, Liervogel, Spotvogel, Kwikstaart

Hits - 179
Synonyms - Kneu, Gitis, Tapuit, Karekiet, Tjiftjaf, Kardinaal, Liervogel, Spotvogel, Kwikstaart
Echtelijk

Huiselijk, Huwelijks, Conjugaal, Matrimoniaal

Hits - 158
Synonyms - Huiselijk, Huwelijks, Conjugaal, Matrimoniaal
Echtelijke gemeenschap

Coïtus, Paring, Cohabitatie

Hits - 155
Synonyms - Coïtus, Paring, Cohabitatie
Echtelijke samenwoning

Cohabitatie

Hits - 151
Echtelijke sponde

Huwelijksbed

Hits - 146
Echtelijke trouw

Huwelijkstrouw

Hits - 152
Echtelingen

Echtelieden

Hits - 155
Echteloos

Ongehuwd, Vrijgezel, Celibatair

Hits - 137
Synonyms - Ongehuwd, Vrijgezel, Celibatair
Echteloos leven

Celibaat

Hits - 153
Echten

Wettigen, Legitimeren

Hits - 191
Synonyms - Wettigen, Legitimeren
Echter

Al, Dan, Doch, Maar, Toch, Edoch, Alevel, Hoewel, Schoon, Algelijk, Evenwel, Alhoewel, Intussen, Nochtans, Ofschoon, Niettemin, Tenminste, Desondanks, Ondertussen, Desalniettemin

Hits - 196
Synonyms - Al, Dan, Doch, Maar, Toch, Edoch, Alevel, Hoewel, Schoon, Algelijk, Evenwel, Alhoewel, Intussen, Nochtans, Ofschoon, Niettemin, Tenminste, Desondanks, Ondertussen, Desalniettemin
Echtgareel

Huwelijksband

Hits - 189