Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Gebrek

Faal, Feil, Fout, Nood, Armoe, Euvel, Gemis, Krimp, Kwaad, Kwaal, Manco, Smeur, Defect, Kommer, Krapte, Leemte, Tekort, Ziekte, Armoede, Derving, Misslag, Ondeugd, Ongemak, Penarie, Behoefte, Handicap, Misstand, Mankement, Nooddruft, Ontbering, Schaarste, Tekortkoming, Onvolkomenheid, Onvolmaaktheid, Ongerechtigheid

Hits - 166
Synonyms - Faal, Feil, Fout, Nood, Armoe, Euvel, Gemis, Krimp, Kwaad, Kwaal, Manco, Smeur, Defect, Kommer, Krapte, Leemte, Tekort, Ziekte, Armoede, Derving, Misslag, Ondeugd, Ongemak, Penarie, Behoefte, Handicap, Misstand, Mankement, Nooddruft, Ontbering, Schaarste,
Gebrek aan eetlust

Anorexie

Hits - 143
Gebrekkig

Lam, Wrak, Zwak, Kreupel, Invalide, Mismaakt, Misvormd, Verminkt, Ziekelijk, Malheureus, Gehandicapt, Onvoldoende, Ondeugdelijk, Hulpbehoevend

Hits - 160
Synonyms - Lam, Wrak, Zwak, Kreupel, Invalide, Mismaakt, Misvormd, Verminkt, Ziekelijk, Malheureus, Gehandicapt, Onvoldoende, Ondeugdelijk, Hulpbehoevend
Gebroken

Op, Aan Stukken, Aan Diggelen, Diep Bedroefd, Stuk, Kapot, Geknakt, Verzwakt, Gebrekkig, Gescheurd, Hakkelend, Stamelend, Verbitterd, Afgepeigerd, Terneergeslagen, Gedesillusioneerd

Hits - 168
Synonyms - Op, Aan Stukken, Aan Diggelen, Diep Bedroefd, Stuk, Kapot, Geknakt, Verzwakt, Gebrekkig, Gescheurd, Hakkelend, Stamelend, Verbitterd, Afgepeigerd, Terneergeslagen, Gedesillusioneerd
Gebroken graan

Gries, Griesmeel

Hits - 146
Synonyms - Gries, Griesmeel
Gebrom

Gons, Gegrom, Geknor, Gezoem, Gedreun, Gemopper

Hits - 142
Synonyms - Gons, Gegrom, Geknor, Gezoem, Gedreun, Gemopper
Gebruik

Mos, Adat, Mode, Rite, Usus, Zede, Genot, Mores, Regel, Ritus, Usage, Zwang, Manier, Usance, Emplooi,Routine, Uitgave, Ritueel, Usantie, Beziging, Gewoonte, Regelmaat, Traditie, Besteding, Hantering, Nuttiging, Aanwending, Toepassing, Formaliteit, Geplogenheid

Hits - 185
Synonyms - Mos, Adat, Mode, Rite, Usus, Zede, Genot, Mores, Regel, Ritus, Usage, Zwang, Manier, Usance, Emplooi,Routine, Uitgave, Ritueel, Usantie, Beziging, Gewoonte, Regelmaat, Traditie, Besteding, Hantering, Nuttiging, Aanwending, Toepassing, Formaliteit, Geploge
Gebruik (Latijn)

Usus

Hits - 139
Gebruik van zinnebeeldige uitdrukkingen

Allegorisme

Hits - 137
Gebruikelijk

In, Gewoon, Usueel, Normaal, Ritueel, Gangbaar, Ritueel, Ordinair, Gemeenlijk, Gewoonlijk, Habitueel, Ordinaris, Usantieel, Ordinaris, Traditioneel

Hits - 310
Synonyms - In, Gewoon, Usueel, Normaal, Ritueel, Gangbaar, Ritueel, Ordinair, Gemeenlijk, Gewoonlijk, Habitueel, Ordinaris, Usantieel, Ordinaris, Traditioneel
Gebruiker

Junk, Junkie, Drugaddict, Drugverslaafde

Hits - 139
Synonyms - Junk, Junkie, Drugaddict, Drugverslaafde
Gebruiksaanwijzing

Handleiding, Instructies

Hits - 124
Synonyms - Handleiding, Instructies
Gebundelde ui

Ristui

Hits - 136
Gecanoniseerd

Heilig

Hits - 136
Gecastreerd mannetjesvarken

Barg

Hits - 140