Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Geen uitweg ziende

Radeloos, Wanhopig, Vertwijfeld

Hits - 102
Synonyms - Radeloos, Wanhopig, Vertwijfeld
Geenhouder

Slager, Slachter

Hits - 109
Synonyms - Slager, Slachter
Geenszins

Allerminst

Hits - 114
Geest, vernuft

Esprit

Hits - 116
Geestdrift

Elan, Ijver, Animo, Verve, Bezieling, Bevlogenheid, Enthousiasme

Hits - 120
Synonyms - Elan, Ijver, Animo, Verve, Bezieling, Bevlogenheid, Enthousiasme
Geestelijk ambt

Proosdij, Prebende, Herderlijk, Immaterieel

Hits - 121
Synonyms - Proosdij, Prebende, Herderlijk, Immaterieel
Geestelijke

Ds, Abt, Non, Imam, Paus, Pope, Deken, Pater, Prior, Rabbi, Diaken, Frater, Monnik, Pastor, Proost, Rabbijn, Broeder, Dominee, Pastoor, Prelaat, Bisschop, Clericus, Kanunnik, Kapelaan, Minorist, Priester, Reverend, Zwartrok, Eminentie, Kardinaal, Predikant, Voorganger, Missionaris, Ordebroeder, Aalmoezenier, Hulpbisschop

Hits - 135
Synonyms - Ds, Abt, Non, Imam, Paus, Pope, Deken, Pater, Prior, Rabbi, Diaken, Frater, Monnik, Pastor, Proost, Rabbijn, Broeder, Dominee, Pastoor, Prelaat, Bisschop, Clericus, Kanunnik, Kapelaan, Minorist, Priester, Reverend, Zwartrok, Eminentie, Kardinaal, Predikan
Geestelijke liederen

Psalmen

Hits - 119
Geestelijke spanning

Stress

Hits - 99
Geestelijke stroming

Sekte, Humanisme

Hits - 99
Synonyms - Sekte, Humanisme
Geesteloos

Dom, Duf, Leeg, Saai, Flauw, Futloos, Smakeloos, Zouteloos

Hits - 111
Synonyms - Dom, Duf, Leeg, Saai, Flauw, Futloos, Smakeloos, Zouteloos
Geesteloze flauwerd

Melkmuil

Hits - 101
Geestesgesteldheid

Houding, Instelling

Hits - 333
Synonyms - Houding, Instelling
Geestesvervoering

Trance

Hits - 106
Geestige uitval

Boutade, Saillie

Hits - 112
Synonyms - Boutade, Saillie