Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Idealen

Ambities, Doeleinden, Verlangens

Hits - 158
Synonyms - Ambities, Doeleinden, Verlangens
Idealistisch verkooppunt

Derde Wereldwinkel

Hits - 141
Idee

Kijk, Dunk, Idee, Plan, Waan, Beeld, Benul, Besef, Inval, Notie, Begrip, Gevoel, Indruk, Mening, Concept, Inzicht, Ontwerp, Vinding, Gedachte, Ingeving, Principe, Voorstel, Bedenksel, Conceptie, Denkbeeld, Impressie, Suggestie, Vermoeden, Ontdekking, Voorgevoel, Zienswijze, Inbeelding, Verbeelding, Gedachtegang, Voorstelling, Veronderstelling

Hits - 411
Synonyms - Kijk, Dunk, Idee, Plan, Waan, Beeld, Benul, Besef, Inval, Notie, Begrip, Gevoel, Indruk, Mening, Concept, Inzicht, Ontwerp, Vinding, Gedachte, Ingeving, Principe, Voorstel, Bedenksel, Conceptie, Denkbeeld, Impressie, Suggestie, Vermoeden, Ontdekking, Voor
Idee-fixe

Monomanie, Dwaalbegrip

Hits - 133
Synonyms - Monomanie, Dwaalbegrip
Ideëel

Belangeloos, Denkbeeldg, Bovenzinnelijk

Hits - 147
Synonyms - Belangeloos, Denkbeeldg, Bovenzinnelijk
Idem

Id, Ook, Dito, Item, Alsmee, Netzo, Gelijk, Eender, Evenzo, Alsboven, Alsvoren, Dezelfde, Eveneens, Evenveel, Hetzelfde, Insgelijks, Onveranderd

Hits - 359
Synonyms - Id, Ook, Dito, Item, Alsmee, Netzo, Gelijk, Eender, Evenzo, Alsboven, Alsvoren, Dezelfde, Eveneens, Evenveel, Hetzelfde, Insgelijks, Onveranderd
Identiek

Gelijk, Eender, Dezelfde, Hetzelfde, Eensluidend, Gelijkvormig, Onveranderd, Gelijkwaardig, Overeenkomend, Overeenstemmend

Hits - 378
Synonyms - Gelijk, Eender, Dezelfde, Hetzelfde, Eensluidend, Gelijkvormig, Onveranderd, Gelijkwaardig, Overeenkomend, Overeenstemmend
Identifceren

Zien, Weten, Achten, Blijken, Houden, Kennen, Rekenen, Beseffen, Verstaan, Mededelen, Waarnemen, Vereenzelven, Vereenzelvigen

Hits - 421
Synonyms - Zien, Weten, Achten, Blijken, Houden, Kennen, Rekenen, Beseffen, Verstaan, Mededelen, Waarnemen, Vereenzelven, Vereenzelvigen
Identificatie

Vereenzelving, Vereenzelviging

Hits - 130
Synonyms - Vereenzelving, Vereenzelviging
Identificeren

Kennen, Benoemen, Herkennen, Thuisbrengen, Vereenzelvigen

Hits - 171
Synonyms - Kennen, Benoemen, Herkennen, Thuisbrengen, Vereenzelvigen
Identiteit

Ego, Zelf, Eenheid, Gezicht, Eigenheid, Gelijkheid, Personaliteit, Individualiteit, Overeenstemming, Persoonlijkheid, Persoonsgelijkheid, Persoonsbeschrijving

Hits - 174
Synonyms - Ego, Zelf, Eenheid, Gezicht, Eigenheid, Gelijkheid, Personaliteit, Individualiteit, Overeenstemming, Persoonlijkheid, Persoonsgelijkheid, Persoonsbeschrijving
Identiteitsbewijs

Pas, Paspoort, Persoonsbewijs, Toeristenkaart, Identiteitskaart, Legitimatiebewijs

Hits - 144
Synonyms - Pas, Paspoort, Persoonsbewijs, Toeristenkaart, Identiteitskaart, Legitimatiebewijs
Identiteitskaart

Pas, Paspoort, Legitimatiebewijs

Hits - 324
Synonyms - Pas, Paspoort, Legitimatiebewijs
Ideografie

Beeldschrift

Hits - 132
Ideogram

Pictograaf, Begripteken

Hits - 144
Synonyms - Pictograaf, Begripteken