Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Idealen

Ambities, Doeleinden, Verlangens

Hits - 176
Synonyms - Ambities, Doeleinden, Verlangens
Idealistisch verkooppunt

Derde Wereldwinkel

Hits - 162
Idee

Kijk, Dunk, Idee, Plan, Waan, Beeld, Benul, Besef, Inval, Notie, Begrip, Gevoel, Indruk, Mening, Concept, Inzicht, Ontwerp, Vinding, Gedachte, Ingeving, Principe, Voorstel, Bedenksel, Conceptie, Denkbeeld, Impressie, Suggestie, Vermoeden, Ontdekking, Voorgevoel, Zienswijze, Inbeelding, Verbeelding, Gedachtegang, Voorstelling, Veronderstelling

Hits - 431
Synonyms - Kijk, Dunk, Idee, Plan, Waan, Beeld, Benul, Besef, Inval, Notie, Begrip, Gevoel, Indruk, Mening, Concept, Inzicht, Ontwerp, Vinding, Gedachte, Ingeving, Principe, Voorstel, Bedenksel, Conceptie, Denkbeeld, Impressie, Suggestie, Vermoeden, Ontdekking, Voor
Idee-fixe

Monomanie, Dwaalbegrip

Hits - 157
Synonyms - Monomanie, Dwaalbegrip
Ideëel

Belangeloos, Denkbeeldg, Bovenzinnelijk

Hits - 170
Synonyms - Belangeloos, Denkbeeldg, Bovenzinnelijk
Idem

Id, Ook, Dito, Item, Alsmee, Netzo, Gelijk, Eender, Evenzo, Alsboven, Alsvoren, Dezelfde, Eveneens, Evenveel, Hetzelfde, Insgelijks, Onveranderd

Hits - 385
Synonyms - Id, Ook, Dito, Item, Alsmee, Netzo, Gelijk, Eender, Evenzo, Alsboven, Alsvoren, Dezelfde, Eveneens, Evenveel, Hetzelfde, Insgelijks, Onveranderd
Identiek

Gelijk, Eender, Dezelfde, Hetzelfde, Eensluidend, Gelijkvormig, Onveranderd, Gelijkwaardig, Overeenkomend, Overeenstemmend

Hits - 401
Synonyms - Gelijk, Eender, Dezelfde, Hetzelfde, Eensluidend, Gelijkvormig, Onveranderd, Gelijkwaardig, Overeenkomend, Overeenstemmend
Identifceren

Zien, Weten, Achten, Blijken, Houden, Kennen, Rekenen, Beseffen, Verstaan, Mededelen, Waarnemen, Vereenzelven, Vereenzelvigen

Hits - 442
Synonyms - Zien, Weten, Achten, Blijken, Houden, Kennen, Rekenen, Beseffen, Verstaan, Mededelen, Waarnemen, Vereenzelven, Vereenzelvigen
Identificatie

Vereenzelving, Vereenzelviging

Hits - 155
Synonyms - Vereenzelving, Vereenzelviging
Identificeren

Kennen, Benoemen, Herkennen, Thuisbrengen, Vereenzelvigen

Hits - 196
Synonyms - Kennen, Benoemen, Herkennen, Thuisbrengen, Vereenzelvigen
Identiteit

Ego, Zelf, Eenheid, Gezicht, Eigenheid, Gelijkheid, Personaliteit, Individualiteit, Overeenstemming, Persoonlijkheid, Persoonsgelijkheid, Persoonsbeschrijving

Hits - 195
Synonyms - Ego, Zelf, Eenheid, Gezicht, Eigenheid, Gelijkheid, Personaliteit, Individualiteit, Overeenstemming, Persoonlijkheid, Persoonsgelijkheid, Persoonsbeschrijving
Identiteitsbewijs

Pas, Paspoort, Persoonsbewijs, Toeristenkaart, Identiteitskaart, Legitimatiebewijs

Hits - 166
Synonyms - Pas, Paspoort, Persoonsbewijs, Toeristenkaart, Identiteitskaart, Legitimatiebewijs
Identiteitskaart

Pas, Paspoort, Legitimatiebewijs

Hits - 346
Synonyms - Pas, Paspoort, Legitimatiebewijs
Ideografie

Beeldschrift

Hits - 154
Ideogram

Pictograaf, Begripteken

Hits - 167
Synonyms - Pictograaf, Begripteken