Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
K.m.a

Kilacadmon

Hits - 302
K.m.a., K.M.A.

Kilacadmon, Koninklijke Militaire Academie

Hits - 284
K.N.S.B.

Koninklijke Nederlandse Schaakbond, Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond

Hits - 280
Ka

Kaai, Kade, Kauw, Kenau, Manwijf, Steiger, Haaibaai, Kekkauw, Waterkant, Kiloampère, Torenkraai, Aanlegsteiger, Landscheiding

Hits - 309
Synonyms - Kaai, Kade, Kauw, Kenau, Manwijf, Steiger, Haaibaai, Kekkauw, Waterkant, Kiloampère, Torenkraai, Aanlegsteiger, Landscheiding
Kaaf

Schouw, Schoorsteen

Hits - 442
Synonyms - Schouw, Schoorsteen
Kaafijzer

Haardijzer, Schoorsteenplaat

Hits - 284
Synonyms - Haardijzer, Schoorsteenplaat
Kaai

Ka, Ree, Wal, Kaan, Kade, Oever, Perron, Losplaats, Schutmuur, Waterkant, Aanlegplaats

Hits - 287
Synonyms - Ka, Ree, Wal, Kaan, Kade, Oever, Perron, Losplaats, Schutmuur, Waterkant, Aanlegplaats
Kaaiachtige zangvogel

Notenkraker

Hits - 283
Kaaiewaaien

Luibakken, Lanterfanten

Hits - 274
Synonyms - Luibakken, Lanterfanten
Kaailoper

Baliekluiver, Straatslijper

Hits - 267
Synonyms - Baliekluiver, Straatslijper
Kaaiman

Boeaja, Krokodil, Alligator, Kelderfles

Hits - 276
Synonyms - Boeaja, Krokodil, Alligator, Kelderfles
Kaaiman (Indisch)

Boeaja

Hits - 266
Kaairidder

Bootwerker

Hits - 266
Kaak

Bui, Wang, Kieuwkoekje, Rukwind, Kinnebak, Schandaal, Schandpaal, Scheepsbeschuit

Hits - 301
Synonyms - Bui, Wang, Kieuwkoekje, Rukwind, Kinnebak, Schandaal, Schandpaal, Scheepsbeschuit
Kaak van een vis

Kieuw

Hits - 286