Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
K.m.a

Kilacadmon

Hits - 357
K.m.a., K.M.A.

Kilacadmon, Koninklijke Militaire Academie

Hits - 333
K.N.S.B.

Koninklijke Nederlandse Schaakbond, Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond

Hits - 341
Ka

Kaai, Kade, Kauw, Kenau, Manwijf, Steiger, Haaibaai, Kekkauw, Waterkant, Kiloampère, Torenkraai, Aanlegsteiger, Landscheiding

Hits - 366
Synonyms - Kaai, Kade, Kauw, Kenau, Manwijf, Steiger, Haaibaai, Kekkauw, Waterkant, Kiloampère, Torenkraai, Aanlegsteiger, Landscheiding
Kaaf

Schouw, Schoorsteen

Hits - 500
Synonyms - Schouw, Schoorsteen
Kaafijzer

Haardijzer, Schoorsteenplaat

Hits - 334
Synonyms - Haardijzer, Schoorsteenplaat
Kaai

Ka, Ree, Wal, Kaan, Kade, Oever, Perron, Losplaats, Schutmuur, Waterkant, Aanlegplaats

Hits - 350
Synonyms - Ka, Ree, Wal, Kaan, Kade, Oever, Perron, Losplaats, Schutmuur, Waterkant, Aanlegplaats
Kaaiachtige zangvogel

Notenkraker

Hits - 329
Kaaiewaaien

Luibakken, Lanterfanten

Hits - 317
Synonyms - Luibakken, Lanterfanten
Kaailoper

Baliekluiver, Straatslijper

Hits - 326
Synonyms - Baliekluiver, Straatslijper
Kaaiman

Boeaja, Krokodil, Alligator, Kelderfles

Hits - 332
Synonyms - Boeaja, Krokodil, Alligator, Kelderfles
Kaaiman (Indisch)

Boeaja

Hits - 320
Kaairidder

Bootwerker

Hits - 321
Kaak

Bui, Wang, Kieuwkoekje, Rukwind, Kinnebak, Schandaal, Schandpaal, Scheepsbeschuit

Hits - 353
Synonyms - Bui, Wang, Kieuwkoekje, Rukwind, Kinnebak, Schandaal, Schandpaal, Scheepsbeschuit
Kaak van een vis

Kieuw

Hits - 338