Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Maaksel

Bouw, Vorm, Makelij, Opbouw, Fatsoen, Product, Gedaante, Gewrocht, Fabrikaat, Inrichting, Constructie, Voortbrengsel

Hits - 172
Synonyms - Bouw, Vorm, Makelij, Opbouw, Fatsoen, Product, Gedaante, Gewrocht, Fabrikaat, Inrichting, Constructie, Voortbrengsel
Maaksel dat niet gelukt is

Misbaksel, Wanproduct

Hits - 150
Synonyms - Misbaksel, Wanproduct
Maakwerk vervangend

Confectie, Fabrieksgoed

Hits - 141
Synonyms - Confectie, Fabrieksgoed
Maal

Dis, Tijd, Keer, Reis, Vlek, Werf, Diner, Lunch, Teken, Etmaal, Koffer, Ontbijt, Souper, Valies, Ditmaal, Knapzak, Maaltijd, Reiszak, Ijzermaal, Ijzervlek, Noenmaal, Avondmaal, Feestmaal, Brievenzak, Grensteken, Middagmaal, Moedermaal, Moedervlek, Brievenmaal

Hits - 151
Synonyms - Dis, Tijd, Keer, Reis, Vlek, Werf, Diner, Lunch, Teken, Etmaal, Koffer, Ontbijt, Souper, Valies, Ditmaal, Knapzak, Maaltijd, Reiszak, Ijzermaal, Ijzervlek, Noenmaal, Avondmaal, Feestmaal, Brievenzak, Grensteken, Middagmaal, Moedermaal, Moedervlek, Brieven
Maal (versleer)

Metrum

Hits - 154
Maal(tijd)

Mensuur

Hits - 155
Maalbak

Roerbak, Hollander

Hits - 142
Synonyms - Roerbak, Hollander
Maalbak bij papierbereiding

Hollander

Hits - 152
Maalderij

Molen, Mouterij

Hits - 142
Synonyms - Molen, Mouterij
Maalderijproduct

Hardgries

Hits - 142
Maalgeld

Maalrecht

Hits - 150
Maalinrichting

Molen, Gemaal, Windmolen, Poldermolen, Poldergemaal

Hits - 141
Synonyms - Molen, Gemaal, Windmolen, Poldermolen, Poldergemaal
Maalkalf

Koekalf

Hits - 162
Maalman

Marktgenoot

Hits - 158
Maalpeil

M.p.

Hits - 150