Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Vaagjes en flets
Zwak
Hits - 68
Vaaglijk
Vaag, Mistig, Vagelijk, Onduidelijk
Hits - 63
Synonyms - Vaag, Mistig, Vagelijk, Onduidelijk
Vaak
Zat, Veel, Slaap, Veelal, Dikwerf, Dikwijls, Gedurig, Meestal, Frequent, Geregeld, Doorgaans, Gewoonlijk, Meermaals, Menigmaal, Veelmaals, Veeltijds, Regelmatig, Veelvoudig, Veelvuldig, Meestentijds, Menigvuldig, Herhaaldelijk
Hits - 78
Synonyms - Zat, Veel, Slaap, Veelal, Dikwerf, Dikwijls, Gedurig, Meestal, Frequent, Geregeld, Doorgaans, Gewoonlijk, Meermaals, Menigmaal, Veelmaals, Veeltijds, Regelmatig, Veelvoudig, Veelvuldig, Meestentijds, Menigvuldig, Herhaaldelijk
Vaak bezoeken
Frequenteren
Hits - 73
Vaak huilend kind
Griener
Hits - 71
Vaakachtig
Vakerig, Slaperig
Hits - 73
Synonyms - Vakerig, Slaperig
Vaakst voorkomend
Meest
Hits - 76
Vaal
Mat, Bleek, Flets, Grauw, Egaal, Flets, Grauw, Rossig, Eentonig, Kleurloos, Ontkleurd, Verbleekt, Verkleurd, Verschoten, Grauwachtig
Hits - 74
Synonyms - Mat, Bleek, Flets, Grauw, Egaal, Flets, Grauw, Rossig, Eentonig, Kleurloos, Ontkleurd, Verbleekt, Verkleurd, Verschoten, Grauwachtig
Vaalachtig
Valig
Hits - 79
Vaalbruin worden
Tanen
Hits - 69
Vaalerts
Tetraïdriet
Hits - 81
Vaalgeel
Goor, Tanig, Bleekgeel
Hits - 69
Synonyms - Goor, Tanig, Bleekgeel
Vaalgeel kleuren
Tanen
Hits - 74
Vaalgeel worden
Tanen
Hits - 67
Vaalgrijs
Donkergrijs
Hits - 72