Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Waarde hechten aan
Tellen
Hits - 36
Waarde of regel
Norm
Hits - 37
Waarde van
Juist, Belang, Geldig, Nuttig, Valabel, Gangbaar, Betekenis
Hits - 40
Synonyms - Juist, Belang, Geldig, Nuttig, Valabel, Gangbaar, Betekenis
Waarde van aankoop
Prijs
Hits - 32
Waarde van een beleggingsobject als het op dit moment zou worden verkocht
Marktwaarde
Hits - 34
Waarde van een schuldbekentenis
Nominaal
Hits - 31
Waarde verminderen
Depreciëren
Hits - 35
Waarde vriend
Amice
Hits - 32
Waardebepaling
Tax, Taxe, Taxatie, Valentie, Valuatie, Evaluatie, Expertise, Schatting, Valorisatie, Determinatie
Hits - 32
Synonyms - Tax, Taxe, Taxatie, Valentie, Valuatie, Evaluatie, Expertise, Schatting, Valorisatie, Determinatie
Waardebriefje
Bon
Hits - 32
Waardeerder
Priseur, Schatter, Priseerder
Hits - 34
Synonyms - Priseur, Schatter, Priseerder
Waardefilosofie
Axiologie
Hits - 35
Waardeherstel
Rehabilitatie, Ravalorisatie
Hits - 38
Synonyms - Rehabilitatie, Ravalorisatie
Waardeleer
Axiologie
Hits - 36
Waardeloos
Nep, Pet, Flut, Loos, Matig, Snert, Knudde, Naatje, Nietig, Slecht, Prullig, Armoedig, Goedkoop, Ongeldig, Onnuttig, Nutteloos, Prullerig, Prutserig, Abominabel, Onbruikbaar, Beuzelachtig, Ondeugdelijk
Hits - 39
Synonyms - Nep, Pet, Flut, Loos, Matig, Snert, Knudde, Naatje, Nietig, Slecht, Prullig, Armoedig, Goedkoop, Ongeldig, Onnuttig, Nutteloos, Prullerig, Prutserig, Abominabel, Onbruikbaar, Beuzelachtig, Ondeugdelijk