Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Waarde hechten aan
Tellen
Hits - 48
Waarde of regel
Norm
Hits - 49
Waarde van
Juist, Belang, Geldig, Nuttig, Valabel, Gangbaar, Betekenis
Hits - 50
Synonyms - Juist, Belang, Geldig, Nuttig, Valabel, Gangbaar, Betekenis
Waarde van aankoop
Prijs
Hits - 44
Waarde van een beleggingsobject als het op dit moment zou worden verkocht
Marktwaarde
Hits - 45
Waarde van een schuldbekentenis
Nominaal
Hits - 43
Waarde verminderen
Depreciëren
Hits - 48
Waarde vriend
Amice
Hits - 46
Waardebepaling
Tax, Taxe, Taxatie, Valentie, Valuatie, Evaluatie, Expertise, Schatting, Valorisatie, Determinatie
Hits - 42
Synonyms - Tax, Taxe, Taxatie, Valentie, Valuatie, Evaluatie, Expertise, Schatting, Valorisatie, Determinatie
Waardebriefje
Bon
Hits - 46
Waardeerder
Priseur, Schatter, Priseerder
Hits - 45
Synonyms - Priseur, Schatter, Priseerder
Waardefilosofie
Axiologie
Hits - 45
Waardeherstel
Rehabilitatie, Ravalorisatie
Hits - 54
Synonyms - Rehabilitatie, Ravalorisatie
Waardeleer
Axiologie
Hits - 54
Waardeloos
Nep, Pet, Flut, Loos, Matig, Snert, Knudde, Naatje, Nietig, Slecht, Prullig, Armoedig, Goedkoop, Ongeldig, Onnuttig, Nutteloos, Prullerig, Prutserig, Abominabel, Onbruikbaar, Beuzelachtig, Ondeugdelijk
Hits - 52
Synonyms - Nep, Pet, Flut, Loos, Matig, Snert, Knudde, Naatje, Nietig, Slecht, Prullig, Armoedig, Goedkoop, Ongeldig, Onnuttig, Nutteloos, Prullerig, Prutserig, Abominabel, Onbruikbaar, Beuzelachtig, Ondeugdelijk