Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Waardeloze dingen
Rommel
Hits - 35
Waardeloze lading
Ballast
Hits - 32
Waardeloze lap
Lor, Tod, Vod, Lomp, Prul
Hits - 31
Synonyms - Lor, Tod, Vod, Lomp, Prul
Waardeloze last
Ballast
Hits - 35
Waardeloze pronk
Klatergoud
Hits - 30
Waardeloze rommel
Shit, Afval, Rubbish
Hits - 31
Synonyms - Shit, Afval, Rubbish
Waardeloze spullen
Rommel
Hits - 31
Waardeloze substantie
Kaf
Hits - 32
Waardemeter
Valorimeter
Hits - 31
Waardepapier
Polis, Cheque, Coupon, Effect, Wissel, Aandeel, Cadeaubon, Leenbrief, Obligatie, Bankbiljet, Bankpapier, Schuldbrief, Schuldbekentenis
Hits - 36
Synonyms - Polis, Cheque, Coupon, Effect, Wissel, Aandeel, Cadeaubon, Leenbrief, Obligatie, Bankbiljet, Bankpapier, Schuldbrief, Schuldbekentenis
Waarderen
Op prijs stellen, Eren, Bogen, Loven, Ramen, Achten, Dwepen, Prijzen, Roemen, Stellen, Taxeren, Toetsen, Vereren, Aanslaan, Begroten, Bijvallen, Huldigen, Schatten, Valueren, Valveren, Aanbidden, Evalueren, Instemmen, Ophemelen, Bewonderen, Hoogachten, Inschatten, Liefhebben, Toejuichen, Verafgoden, Appreciëren, Eerbiedigen, Respecteren, Valoriseren, Hoogschatten, Verheerlijken
Hits - 28
Synonyms - Op prijs stellen, Eren, Bogen, Loven, Ramen, Achten, Dwepen, Prijzen, Roemen, Stellen, Taxeren, Toetsen, Vereren, Aanslaan, Begroten, Bijvallen, Huldigen, Schatten, Valueren, Valveren, Aanbidden, Evalueren, Instemmen, Ophemelen, Bewonderen, Hoogachten, In
Waarderend
Lovend, Prijzend, Appreciërend
Hits - 29
Synonyms - Lovend, Prijzend, Appreciërend
Waardering
Lof, Dank, Dunk, Begrip, Bijval, Rating, Succes, Aanzien, Achting, Eerbied, Respect, Taxatie, Erkenning, Estimatie, Evaluatie, Schatting, Sympathie, Instemming, Appreciatie, Beoordeling, Goedkeuring, Hoogachting, Consideratie, Determinatie, Waardebepaling, Waarderingscijfer, Bevattingsvermogen
Hits - 33
Synonyms - Lof, Dank, Dunk, Begrip, Bijval, Rating, Succes, Aanzien, Achting, Eerbied, Respect, Taxatie, Erkenning, Estimatie, Evaluatie, Schatting, Sympathie, Instemming, Appreciatie, Beoordeling, Goedkeuring, Hoogachting, Consideratie, Determinatie, Waardebepaling
Waardering van iets
Dank, Dunk
Hits - 32
Synonyms - Dank, Dunk
Waarderingscijfer
Rating
Hits - 30