Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Waarderingskamer
De Waarderingskamer is een zelfstandig Nederlands bestuursorgaan met een publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid. De politieke verantwoordelijkheid ligt bij de Minister van Financiën. De gemeenten voeren de taxaties die in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) worden verricht uit. De waardegegevens worden door de gemeenten aan de waterschappen en de Belastingdienst geleverd. De Waarderingskamer houdt toezicht op deze werkzaamheden van gemeenten. Bron: Wikipedia
Hits - 35
Waardeschatting
Taxatie, Evaluatie
Hits - 35
Synonyms - Taxatie, Evaluatie
Waardestelling
Valuta
Hits - 33
Waardevast
Hard
Hits - 32
Waardevaste belegging
Goud, Diamant
Hits - 30
Synonyms - Goud, Diamant
Waardevaststelling
Valorisatie van een schuldvordering, Herwaardering
Hits - 35
Synonyms - Valorisatie van een schuldvordering, Herwaardering
Waardeverhouding tussen twee munteenheden
Valuta
Hits - 33
Waardeverlaging
Depreciatie
Hits - 35
Waardevermeerdering
Hausse, Stijging, Deflatie, Prijsstijging, Prijsverhoging
Hits - 32
Synonyms - Hausse, Stijging, Deflatie, Prijsstijging, Prijsverhoging
Waardevermeerdering van geld
Deflatie
Hits - 35
Waardevermindering
Baisse, Schade, Disagio, Deflatie, Inflatie, Devaluatie, Depreciatie, Ontwaarding, Afschrijving, Afwaardering, Waardedaling, Prijsverlaging, Waardeachteruitgang
Hits - 35
Synonyms - Baisse, Schade, Disagio, Deflatie, Inflatie, Devaluatie, Depreciatie, Ontwaarding, Afschrijving, Afwaardering, Waardedaling, Prijsverlaging, Waardeachteruitgang
Waardevermindering van geld
Inflatie, Achteruitgang
Hits - 29
Synonyms - Inflatie, Achteruitgang
Waardevermindering van muntstukken
Afzetting
Hits - 31
Waardevol
Nuttig, Kostbaar, Bruikbaar, Belangrijk, Gewichtig
Hits - 31
Synonyms - Nuttig, Kostbaar, Bruikbaar, Belangrijk, Gewichtig
Waardevol papier
Bon, Lot, Recu, Coupon, Aandeel, Diploma
Hits - 31
Synonyms - Bon, Lot, Recu, Coupon, Aandeel, Diploma