Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Waarmerken
Bestempelen, Legaliseren, Bekrachtigen
Hits - 35
Synonyms - Bestempelen, Legaliseren, Bekrachtigen
Waarmerking
Legalisatie, Verificatie, Testificatie, Bekrachtiging
Hits - 33
Synonyms - Legalisatie, Verificatie, Testificatie, Bekrachtiging
Waarnaar gestreefd wordt
Doel
Hits - 32
Waarnaast geen betere bestaat
Beste
Hits - 29
Waarnaast geen tweede bestaat
Enig, Uniek
Hits - 33
Synonyms - Enig, Uniek
Waarneembaar
Tastbaar, Hoorbaar, Kennelijk, Voelbaar, Zichtbaar, Observabel, Perceptibel, Zienderogen
Hits - 33
Synonyms - Tastbaar, Hoorbaar, Kennelijk, Voelbaar, Zichtbaar, Observabel, Perceptibel, Zienderogen
Waarneembaar verschijnsel
Fenomeen
Hits - 29
Waarnemen
Zien, Horen, Bezien, Merken, Nagaan, Voelen, Bekijken, Opnemen, Rekenen, Aanhoren, Bekleden, Bemerken, Benutten, Besteden, Invallen, Opletten, Opmerken, Verhoren, Bespeuren, Gadeslaan, Luisteren, Mededelen, Ontdekken, Overnemen, Uitvoeren, Vervangen, Vervullen, Aangrijpen, Behartigen, Beschouwen, Detecteren, Observeren, Remarkeren, Signaleren, Uitoefenen, Aanschouwen, Constateren, Percipiëren, Registreren, Remarqueren, Gewaarworden, Administreren, Identificeren, Onderscheiden
Hits - 29
Synonyms - Zien, Horen, Bezien, Merken, Nagaan, Voelen, Bekijken, Opnemen, Rekenen, Aanhoren, Bekleden, Bemerken, Benutten, Besteden, Invallen, Opletten, Opmerken, Verhoren, Bespeuren, Gadeslaan, Luisteren, Mededelen, Ontdekken, Overnemen, Uitvoeren, Vervangen, Verv
Waarnemen met het oog
Zien
Hits - 30
Waarnemend
A.i. = ad interim = Voor de tussentijd, fg. = Fungerend, wd. = Waarnemend, wdn. = Waarnemend, Loco, Vice, Interim, Tijdelijk, Invallend, Intermediair
Hits - 30
Synonyms - A.i. = ad interim = Voor de tussentijd, fg. = Fungerend, wd. = Waarnemend, wdn. = Waarnemend, Loco, Vice, Interim, Tijdelijk, Invallend, Intermediair
Waarnemend burgemeester
L.b. = loco burgemeester, loco
Hits - 34
Waarnemend pastoor
Deservant, Deservitor
Hits - 34
Synonyms - Deservant, Deservitor
Waarnemend president
L.p. = Loco president
Hits - 35
Waarnemend weten
Kennen
Hits - 32
Waarnemer
Wn. = Waarnemer, Invaller, Beschouwer, Observatie, Observator, Plaatsvervanger
Hits - 34
Synonyms - Wn. = Waarnemer, Invaller, Beschouwer, Observatie, Observator, Plaatsvervanger