Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Waalwortel
Smeerwortel
Hits - 43
Waan
Droom, Schijn, Schim, Mening, Dwaling, Illusie, Opvatting, Wanbegrip, Droombeeld, Inbeelding, Presumptie, Hersenschim, Verblinding, Begoocheling
Hits - 42
Synonyms - Droom, Schijn, Schim, Mening, Dwaling, Illusie, Opvatting, Wanbegrip, Droombeeld, Inbeelding, Presumptie, Hersenschim, Verblinding, Begoocheling
Waandenkbeeld
Idee, Idee-Fixe, Waanidee, Hersenschim, Fantasiebeeld, Dwangvoorstelling
Hits - 46
Synonyms - Idee, Idee-Fixe, Waanidee, Hersenschim, Fantasiebeeld, Dwangvoorstelling
Waangeloof
Bijgeloof, Superstitie
Hits - 39
Synonyms - Bijgeloof, Superstitie
Waanidee
Illusie, Schijnbeeld, Hersenschim, Hallucinatie, Zinsbegoocheling
Hits - 38
Synonyms - Illusie, Schijnbeeld, Hersenschim, Hallucinatie, Zinsbegoocheling
Waanvoorstelling
Waan, Droom, Geest, Schim, Spook, Utopie, Chimère, Fantoom, Illusie, Fantasie, Fantasma, Obsessie, Exaltatie, Droombeeld, Schijnbeeld, Zelfbedrog, Zielsbeeld, Fatamorgana, Nachtmerrie, Verbeelding, Zielenbeeld, Hallucinatie, Luchtkasteel, Dwangdenkbeeld, Gedachtenbeeld, Zelfbegoocheling, Zinsbegoocheling, Dwangvoorstelling, Fantasiedenkbeeld
Hits - 42
Synonyms - Waan, Droom, Geest, Schim, Spook, Utopie, Chimère, Fantoom, Illusie, Fantasie, Fantasma, Obsessie, Exaltatie, Droombeeld, Schijnbeeld, Zelfbedrog, Zielsbeeld, Fatamorgana, Nachtmerrie, Verbeelding, Zielenbeeld, Hallucinatie, Luchtkasteel, Dwangdenkbeeld,
Waanwijs
Pedant, Neuswijs, Arrogant, Eigenwijs, Mallotig, Verwaand, Verwaten, Ingebeeld, Ingenomen, Wijsneuzig, Betweterig, Aanmatigend, Eigengereid, Pretentieus, Presumptueus
Hits - 42
Synonyms - Pedant, Neuswijs, Arrogant, Eigenwijs, Mallotig, Verwaand, Verwaten, Ingebeeld, Ingenomen, Wijsneuzig, Betweterig, Aanmatigend, Eigengereid, Pretentieus, Presumptueus
Waanwijsgeer
Filosofist
Hits - 40
Waanwijsheid
Trots, Alweterij, Betweterij, Pedanterie, Verwaandheid
Hits - 41
Synonyms - Trots, Alweterij, Betweterij, Pedanterie, Verwaandheid
Waanwijze
Pedant, Afweter, Pedante, Wijsneus, Betweter, Eigenwijze
Hits - 40
Synonyms - Pedant, Afweter, Pedante, Wijsneus, Betweter, Eigenwijze
Waanzieke
Psychotica, Psychoticus
Hits - 41
Synonyms - Psychotica, Psychoticus
Waanzin
Gekte, Klets, Manie, Onzin, Extase, Kolder, Dolheid, Idiotie, Razernij, Delirium, Dementie, Delirium, Frenesie, Paranoia, Dwaasheid, Flauwekul, Idioterie, Monomanie, Onwaarheid, Absurditeit, Bezetenheid, Geesteszieke, Krankzinnigheid, Verstandsverbijstering
Hits - 45
Synonyms - Gekte, Klets, Manie, Onzin, Extase, Kolder, Dolheid, Idiotie, Razernij, Delirium, Dementie, Delirium, Frenesie, Paranoia, Dwaasheid, Flauwekul, Idioterie, Monomanie, Onwaarheid, Absurditeit, Bezetenheid, Geesteszieke, Krankzinnigheid, Verstandsverbijsteri
Waanzinnig
Dol, Gek, Mal, Zot, Dwaas, Absurd, Idioot, Razend, Bezeten, Monomaan, Dolzinnig, Frenetiek, Frenetisch, Krankzinnig
Hits - 40
Synonyms - Dol, Gek, Mal, Zot, Dwaas, Absurd, Idioot, Razend, Bezeten, Monomaan, Dolzinnig, Frenetiek, Frenetisch, Krankzinnig
Waanzinnige
Energumeen, Krankzinnige
Hits - 41
Synonyms - Energumeen, Krankzinnige
Waar
Diep, Echt, Nauw, Spul, Vast, Dicht, Emmes, Innig, Juist, Reëel, Verus, Zeker, Eerlijk, Handel, Zuiver, Negotie, Oprecht, Goederen, Werkelijk, Wezenlijk, Veritabel, Waarachtig, Welgemeend, Authentiek, Koopmansgoed, Koopmansgoederen
Hits - 44
Synonyms - Diep, Echt, Nauw, Spul, Vast, Dicht, Emmes, Innig, Juist, Reëel, Verus, Zeker, Eerlijk, Handel, Zuiver, Negotie, Oprecht, Goederen, Werkelijk, Wezenlijk, Veritabel, Waarachtig, Welgemeend, Authentiek, Koopmansgoed, Koopmansgoederen