Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Waar water in wijn veranderde
Kana, Kanaän
Hits - 50
Synonyms - Kana, Kanaän
Waar weinig water staat
Ondiep
Hits - 53
Waaraan de vleet wordt bevestigd
Reep
Hits - 50
Waaraan niet te ontkomen valt
Noodlot
Hits - 54
Waaraan niets ontbreekt
Volledig, Volmaakt
Hits - 55
Synonyms - Volledig, Volmaakt
Waarachtig
Echt, Heus, Zeker, Eerlijk, Integer, Waarlijk, Waratje, Warempel, Warentig, Werkelijk, Wezenlijk, Inderdaad, Authentiek
Hits - 52
Synonyms - Echt, Heus, Zeker, Eerlijk, Integer, Waarlijk, Waratje, Warempel, Warentig, Werkelijk, Wezenlijk, Inderdaad, Authentiek
Waarachtigheid
Echtheid, Waarheid, Oprechtheid, Werkelijkheid
Hits - 54
Synonyms - Echtheid, Waarheid, Oprechtheid, Werkelijkheid
Waarbij iemand belang heeft
Aanbelangend
Hits - 55
Waarbij in een huwelijk de vrouw niet deelt in de adellijke krachten van de man
Morganatisch
Hits - 48
Waarbij men moet aanvangen
Begin
Hits - 53
Waarborg
Borg, Pand, Cautie, Essaai, Garant, Obligo, Sanctie, Warrant, Garantie, Borgtocht, Hypotheek, Onderpand, Vrijwaring, Vuistpand, Zekerheid, Pandbeslag, Beveiliging, Verzekering, Borgstelling, Onderzetting, Zekerheidsstelling
Hits - 60
Synonyms - Borg, Pand, Cautie, Essaai, Garant, Obligo, Sanctie, Warrant, Garantie, Borgtocht, Hypotheek, Onderpand, Vrijwaring, Vuistpand, Zekerheid, Pandbeslag, Beveiliging, Verzekering, Borgstelling, Onderzetting, Zekerheidsstelling
Waarborg van fabrieksmerken
Warrant, Garantie
Hits - 56
Synonyms - Warrant, Garantie
Waarborgbrieven
Reversalen
Hits - 55
Waarborgen
Instaan, Garanderen, Verzekeren, Goedspreken, Sanctioneren
Hits - 64
Synonyms - Instaan, Garanderen, Verzekeren, Goedspreken, Sanctioneren
Waarborgkapitaal
Waarborgfonds
Hits - 50