Fabriceren

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Fabriceren

Maken, Knutselen, Opleveren, Vervaardigen, Voortbrengen

Hits - 164
Synonyms: Maken, Knutselen, Opleveren, Vervaardigen, Voortbrengen