Fabuleren

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Fabuleren

Bedenken, Verzinnen, Fantaseren

Hits - 153
Synonyms: Bedenken, Verzinnen, Fantaseren