Gaas

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Gaas

Sluier, Weefsel, Vlechtwerk, Ijzervlechtwerk 

 

Hits - 316
Synonyms: Sluier, Weefsel, Vlechtwerk, Ijzervlechtwerk