Haargolven

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Haargolven

Kroesen, Krullen, Friseren, Onduleren, Permanenten, Watergolven

Hits - 153
Synonyms: Kroesen, Krullen, Friseren, Onduleren, Permanenten, Watergolven