Idee

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Idee

Kijk, Dunk, Idee, Plan, Waan, Beeld, Benul, Besef, Inval, Notie, Begrip, Gevoel, Indruk, Mening, Concept, Inzicht, Ontwerp, Vinding, Gedachte, Ingeving, Principe, Voorstel, Bedenksel, Conceptie, Denkbeeld, Impressie, Suggestie, Vermoeden, Ontdekking, Voorgevoel, Zienswijze, Inbeelding, Verbeelding, Gedachtegang, Voorstelling, Veronderstelling

Hits - 419
Synonyms: Kijk, Dunk, Idee, Plan, Waan, Beeld, Benul, Besef, Inval, Notie, Begrip, Gevoel, Indruk, Mening, Concept, Inzicht, Ontwerp, Vinding, Gedachte, Ingeving, Principe, Voorstel, Bedenksel, Conceptie, Denkbeeld, Impressie, Suggestie, Vermoeden, Ontdekking, Voor