Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Deens parlement

Folketing

Hits - 109
Deense munt

Ore, Kroon

Hits - 107
Synonyms - Ore, Kroon
Definitieve factuur

Eindfactuur

Hits - 105
Deformeren

Misvormen, Vervormen

Hits - 119
Synonyms - Misvormen, Vervormen
Dekknecht

Runner

Hits - 96
Denkleer

Logica, Noëtica, Redeleer, Redeneerkunde, Redeneerkunst

Hits - 108
Synonyms - Logica, Noëtica, Redeleer, Redeneerkunde, Redeneerkunst
Denkrichting waarin alle nadruk valt op het individu en zijn bestaan

Existentialisme

Hits - 91
Denkvraag

Hier moet men door logisch denken het antwoord vinden uit een aantal gegevens.

Hits - 103
Dennenscheerder

Kever die van de schors van dennen leeft en deze grote schade toe ( kunnen ) brengen

Hits - 108
Depositie

Getuigenis, Verklaring

Hits - 112
Synonyms - Getuigenis, Verklaring
Derde toon van de toonladder

Mi

Hits - 98
Deren

Wonden, Schaden, Hinderen, Verwonden, Verdrieten

Hits - 108
Synonyms - Wonden, Schaden, Hinderen, Verwonden, Verdrieten
Dergelijk

Danig, Zulks, Zoiets, Zodanig, Dusdanig, Diergelijk, Soortgelijk, Overeenkomstig

Hits - 116
Synonyms - Danig, Zulks, Zoiets, Zodanig, Dusdanig, Diergelijk, Soortgelijk, Overeenkomstig
Dernier

Laatste

Hits - 100
Derven

Missen, Mislopen, Ontberen, Verliezen

Hits - 112
Synonyms - Missen, Mislopen, Ontberen, Verliezen