Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Deens parlement

Folketing

Hits - 95
Deense munt

Ore, Kroon

Hits - 95
Synonyms - Ore, Kroon
Definitieve factuur

Eindfactuur

Hits - 91
Deformeren

Misvormen, Vervormen

Hits - 103
Synonyms - Misvormen, Vervormen
Dekknecht

Runner

Hits - 81
Denkleer

Logica, Noëtica, Redeleer, Redeneerkunde, Redeneerkunst

Hits - 92
Synonyms - Logica, Noëtica, Redeleer, Redeneerkunde, Redeneerkunst
Denkrichting waarin alle nadruk valt op het individu en zijn bestaan

Existentialisme

Hits - 81
Denkvraag

Hier moet men door logisch denken het antwoord vinden uit een aantal gegevens.

Hits - 90
Dennenscheerder

Kever die van de schors van dennen leeft en deze grote schade toe ( kunnen ) brengen

Hits - 95
Depositie

Getuigenis, Verklaring

Hits - 99
Synonyms - Getuigenis, Verklaring
Derde toon van de toonladder

Mi

Hits - 84
Deren

Wonden, Schaden, Hinderen, Verwonden, Verdrieten

Hits - 92
Synonyms - Wonden, Schaden, Hinderen, Verwonden, Verdrieten
Dergelijk

Danig, Zulks, Zoiets, Zodanig, Dusdanig, Diergelijk, Soortgelijk, Overeenkomstig

Hits - 101
Synonyms - Danig, Zulks, Zoiets, Zodanig, Dusdanig, Diergelijk, Soortgelijk, Overeenkomstig
Dernier

Laatste

Hits - 87
Derven

Missen, Mislopen, Ontberen, Verliezen

Hits - 100
Synonyms - Missen, Mislopen, Ontberen, Verliezen