Daantje Dodo wil een hond

De familie Dodo heeft al een kat, kikkers en twee kippen. Een tijdje geleden was er ook nog een kanarie, maar die is intussen in de tuin geplant. Als er in de lente een kanarieboom in de tuin staat, mag iedereen er eentje komen plukken. De kikkers doen niks behalve herrie maken. De kippen leggen geen eieren meer. En aan een kat heb je ook niks eigenlijk. Die doet alleen maar haar eigen zin. Daantje Dodo wil een dier waar je mee kunt spelen. Een dier waar je mee kunt knuffelen en wandelen. Daantje Dodo wil een hond. Maar papa is geen dierenvriend. Gelukkig is hij wel een mamavriend. En dus moet mama maar een hondje willen. Dan zegt papa vanzelf ja. Daantje Dodo wil een hond (maar papa niet) is een verhaal over sluwe plannen, grote geheimen en hoe papa's net doen of ze de baas zijn in huis, maar eigenlijk niks te vertellen hebben.

€ 15.99

Read more...

Boeken Boeken Boeken
Daantje Dodo wil een hond
 

Lekker Lokaal

Door rechtstreeks bij de boer of producent aan te kopen, eet je veel verser en gezonder. Je helpt het milieu én steunt de lokale economie. Redenen genoeg dus om bewust te kiezen voor Lekker lokaal. Bovendien mogen we best fier zijn op onze Belgische lekkernijen en kun je hiermee eindeloos variëren. Dit kookboek zit boordevol recepten met ingrediënten van eigen bodem. Breydel en andere erkende streekproducten spelen de hoofdrol. Je ontdekt ongetwijfeld nieuwe smaken en verrassende combinaties. Van pure comfort food tot culinaire pareltjes.

€ 20.99

Read more...

Boeken Boeken Boeken
Lekker Lokaal
 

Wat heb ik fout gedaan

In een verlaten winkelpand op de Koolmijnlaan in Beringen-Mijn brak in de vroege uurtjes van zondag 11 augustus 2019 een brand uit die helaas meerdere levens heeft verwoest. Vierentwintig uren uit mijn leven als officier bij de brandweer: ik start zaterdagochtend 10 augustus om zondag 11 augustus 2019 in de late voormiddag te eindigen. Het scharnierpunt is zondagnacht 3:08 AM. Op dat tijdstip veranderde in één ogenblik een brandinterventie die onder controle leek, in de hel op aarde. De impact van die brand is niet te onderschatten. Mijn leven bestaat uit twee fases: een fase voor en een fase na de brand. Mijn leven is toen veranderd en daar zal ik mee moeten (leren) leven. Murw geslagen en totaal in de war spookt één vraag door mijn hoofd: hoe is die interventie zo dramatisch kunnen eindigen: waarom hebben twee brandweermannen het leven verloren en liep een derde zware brandwonden op? "Wat heb ik fout gedaan?" Om uit de schuldvraag te geraken heb ik mij in de maanden na het incident verdiept in de verschillende facetten van het nemen van beslissingen onder stress en daarvoor werken verslonden van wetenschapsfilosofen, historici, genetici, moleculaire neurobiologen, gedragsbiologen en psychologen. Ik moest deze noodlottige interventie kunnen duiden. Een goed zicht op de werking van het brein in normale omstandigheden en onder tijdsdruk of stress is voor niemand een overbodige luxe, want niet alleen bij interventies van hulpdiensten, maar ook in het leven van alledag worden gedragingen, gedachten en gevoelens meer vanuit het onbewuste gestuurd dan je op het eerste gezicht zou denken.

€ 22.99

Read more...

Boeken Boeken Boeken
Wat heb ik fout gedaan
 

Kiezen voor een nuchter leven

Dit vlot geschreven en geëngageerd boek legt alcoholisme op de ontleedtafel. Het is in de eerste plaats een (zelf)hulpboek over ontwenning van alcoholisme vanuit een treffende en helder verwoorde persoonlijke ervaring aangevuld met getuigenissen en interviews. Het boek is zo opgevat dat het fragmentarisch gelezen en herlezen kan worden voor wie hulp zoekt, maar net zo goed geeft het een andere, open kijk voor iedereen die zich wil verdiepen in het maatschappelijk probleem 'alcohol', waar we allemaal een dubieuze verhouding mee hebben. Hoe werkt alcohol in op het fysieke en mentale welzijn van de mens, waar ligt het verschil tussen stoppen met alcohol en kiezen voor een nuchter leven, wat zijn de verschillende mogelijkheden van een planmatige aanpak om van een alcoholverslaving af te raken, wat zijn de valkuilen bij het afkickproces. Kan de klinische psychologie en psychiatrie helpen bij genezing? Dagelijks buigt de auteur in zijn praktijk de negatieve aspecten van alcoholisme om in een positief verhaal. Dit boek is helend, ook voor mensen met een andere verslaving. Met getuigenissen van dichteres Delphine Lecompte, Prof. dr. Dirk De Wachter, voetbalster Tessa Wullaert en foto's van Saskia Vanderstichele.

€ 21.99

Read more...

Boeken Boeken Boeken
Kiezen voor een nuchter leven
 

De bende van Jan de Lichte

Jan de Lichte werd geboren te Velzeke op 7 april 1723, in een kroeg van bedenkelijk allooi uitgebaat door zijn ouders. Gedurende zijn turbulent leven werd Vlaanderen leeggeroofd en continu bezet door vreemde mogendheden. Het gevolg was bittere armoede bij grote lagen van de bevolking met als nasleep een criminaliteit die welig tierde. Rondzwervende marginalen, zoals Jan de Lichte, clusterden samen en vormden dievenbendes. Deze gevaarlijke cocktail was de voorbode van het noodlot dat zich op 13 november 1748 voltrok. Op die dag werd Jan de Lichte geradbraakt te Aalst, nadat hij schuldig bevonden werd aan drie moorden, twee moordpogingen en talrijke diefstallen. Samen met hem werden er nog andere bendeleden terechtgesteld, naar de galleien gestuurd, gegeseld of verbannen uit onze contreien. Deze historische feiten staan in schril contrast met de geromantiseerde verhalen over zijn leven. Hierin wordt Jan de Lichte immers voorgesteld als een volksmenner die stal van de rijken om de buit te verdelen onder de minstbedeelden. Tevens manifesteert hij zich in deze kronieken tot een vrijheidsstrijder die in opstand kwam tegen de Franse bezetter en de heersende onrechtvaardigheid. In dit boek wordt dit verheerlijkt verhaal met de historische context geconfronteerd, afgewogen en verweven. Op die manier krijgt de lezer een accuraat beeld over Jan de Lichte en zijn leefwereld.

€ 29.99

Read more...

Boeken Boeken Boeken
De bende van Jan de Lichte
 

Ik weiger te haten

Dit boek legt de mechanismen bloot die vandaag antisemitisme veroorzaken en in stand houden. Het toont aan hoe groot de impact is van het conflict Israël-Palestina, niet alleen op het doen ontstaan van antisemitische gevoelens, maar ook op de steeds verder krimpende ruimte die overblijft voor legitieme kritiek op het beleid van Israël. Misbruik van de definitie van antisemitisme, gehanteerd door de International Holocaust Remembrance Alliance en valse beschuldigingen van antisemitisme snoeren Israëlcritici de mond. Veel controversiële onderwerpen komen in dit boek aan bod: de poging tot karaktermoord op Midden-Oosten-experte Brigitte Herremans, de manipulaties door Joods Actueel, de tweedracht die ontstaan is over de manier waarop Kazerne Dossin omgaat met de herinnering aan de Holocaust, de hetze tegen het Aalsterse carnaval, de bedreiging door alt-right en de heimelijke tactieken van Schild en Vrienden, de aanhoudende etnische zuivering van Palestina, Israëls apartheidspolitiek en vele andere actuele kwesties. Mensenrechten en internationaal recht zijn de leidraad. Het boek bevat ook twee bijdragen: in de eerste gaat de auteur in gesprek met Annemarie Gielen over Pax Christi Vlaanderen en de tweede bijdrage is een filosofisch postscriptum over racisme vanuit de denkwereld van de Joodse filosoof Levinas door Em. Prof. Roger Burggraeve

€ 29.99

Read more...

Boeken Boeken Boeken
Ik weiger te haten
 

De clan Reynders

Dit boek volgt van nabij het duo Didier Reynders en Jean-Claude Fontinoy. Deze laatste werkte sinds 1999 steeds op de kabinetten van Reynders, in de voorbije 20 jaar zowat de machtigste politicus van België: Minister van Financiën (1999-2011), Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken (2011-2019), Minister van Buitenlandse Handel (2011-2014), Minister van Defensie (2018-2019), Vice-Eerste minister (2004-2019). Fontinoy was de man in de schaduw, de fikser, die buiten beeld de enveloppes aannam. Harde bewijzen dat hij een corrupt systeem van steekpenningen invoerde zijn er niet omdat die transacties steeds in het verborgene gebeuren. Maar het aantal mensen dat anoniem daarover getuigt is indrukwekkend. Enkele dossiers die aan bod komen: de restauratie van de stations in Luik en Bergen, het werk van de Spaanse sterarchitect Calatrava, de asbestopruiming in het Berlaymontgebouw, de verkoop van het Rijks Administratief Centrum, het dossier Kazachgate, de mannetjes van Reynders op de Staatsveiligheid, de bouw van een nieuwe ambassade in Kinshasa, en nog veel meer. Enkele van de vele cases: Reynders benoemt Fontinoy tot voorzitter van RvB van NMBS, met als resultaat oa. de megalomane bouwwerken van de stations in Luik (439 miljoen euro, dit is drie keer duurder dan begroot) en Bergen (voorlopig al tien keer duurder dan begroot) getekend door de Spaanse architect Calatrava. De bijzonder dure afwikkeling van het asbestprobleem van het Berlaymontgebouw. De verkoop van het Rijks Administratief Centrum op de Brusselse Esplanade, waarnaar de hoofdzetel van de federale politie verhuisde, onder impuls van voormalig politiechef Glenn Audenaert. Het gebouw werd door de Belgische Staat verkocht voor 27 miljoen euro aan Breevast en Immobel. Reynders was daarbij betrokken als voogdijminister van de Regie van Gebouwen. De kritische nota van de inspectie Financiën kreeg geen gevolgen. Elf jaar later wordt het voor bijna twaalf keer die prijs opnieuw verkocht. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat er in dit dossier ook gewoon 40 miljoen euro verdwenen is. In het dossier Kazachgate staat Reynders zelf volop in de schijnwerpers. Reynders zorgde er voor dat drie Kazachse zakenlui met een minnelijke schikking wegkwamen, nadat er een Belgisch onderzoek naar corruptie tegen hen liep. Daarvoor moest de wet worden aangepast, Reynders was toen minister in een regering van lopende zaken. Achteraf is gebleken dat voormalig Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) meer dan 700.000 euro heeft ontvangen voor zijn bemiddeling als 'advocaat', terwijl hij al vijftien jaar geen advocaat meer was. Hij was het scherm waarachter Reynders zich bewoog. De finale kostprijs van de nieuwe ambassade in Kinshasa werd begroot op 14,5 miljoen euro. Reynders was op dat moment minister van Buitenlandse Zaken, Fontinoy was bemiddelaar bij zowel de Congolese autoriteiten als bij de bouwondernemers. Toen het Rekenhof, een instrument ten dienst van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, in 2017 een bezwarend verslag over de aanpak van Buitenlandse Zaken indiende, werden in het parlement geen vragen gesteld.

€ 21.99

Read more...

Boeken Boeken Boeken
De clan Reynders
 

Nieuwe onderwijsruimte

Hoe doe je dat, werken in een domein? Waarom lesgeven in domeinen, units of leerpleinen? Hoe creëer je ruimte voor eigentijdse onderwijswaarden? Nieuwe onderwijsruimte laat zien hoe je het onderwijs in units, leerpleinen of domeinen vorm kunt geven. Het geeft inzicht in hoe je ruimte creëert voor eigentijdse onderwijswaarden zoals eigenaarschap en zelfsturing van leerlingen, leraren en schoolleiders. Door vertrouwen te geven en daarmee het eigenaarschap van leerlingen te vergroten, krijgt de leerling vrijheid en ruimte om zelf keuzes te maken. Ondersteund door onderwijskundige theorieën en interviews met ervaringsdeskundigen is het geschreven vanuit de praktijk, voor de praktijk. Het boek biedt waardevolle handvatten voor (startende) leraren, teams en schoolleiders in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO.

€ 30.99

Read more...

Boeken Boeken Boeken
Nieuwe onderwijsruimte
 

Het oesterboek

Oesters zijn superfood. Ze zijn lekker, gezond en het is een feest om ze te serveren. Geur en smaak brengen liefhebbers in vervoering. Oesters hebben iets magisch. Maar de oester heeft ook een interessante geschiedenis. De prehistorische oester diende als belangrijke voedselbron en de vetzuren in de oester hebben onze verre voorouders geholpen bij de evolutie tot mens. Al in de Oudheid geloofde men in de heilzame werking van het schelpdier tegen akelige kwalen. Op beroemde 17deeeuwse schilderijen staan verleidelijke oesters symbool voor het opwekken van wellust. Tegenwoordig kweekt men oesterbroed op land en wil men verdwenen oesterbanken terugbrengen in de zee. Het Oesterboek brengt de magie van de oester tot leven met illustraties, historie, interviews, verhalen en anekdotes, en bijzondere oesterrecepten van negen bekende chef-koks: DP Arkenbout, Wouter Kik, Syrco Bakker, the Blend Brothers, Edwin Vinke, Richard Ekkebus, Thijs Meliefste, Thomas d'Hooghe en Nick Bril.

€ 39.99

Read more...

Boeken Boeken Boeken
Het oesterboek
 

© Blackorwhite.nl

2004 - 2023

Website owner: Linda Aben

 

Who's Online

We have 936 guests and no members online

Free Joomla templates by Ltheme