Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Nu en dan optredend

Zelden, Sporadisch, Incidenteel

Hits - 134
Synonyms - Zelden, Sporadisch, Incidenteel
Nu is het uit

Basta, Afgelopen

Hits - 131
Synonyms - Basta, Afgelopen
Nu niet

Later, Straks, Zo Meteen

Hits - 126
Synonyms - Later, Straks, Zo Meteen
Nu niet en straks ook niet

Nooit, Nimmer

Hits - 113
Synonyms - Nooit, Nimmer
Nu nog

Almaar, Alsnog, Steeds

Hits - 108
Synonyms - Almaar, Alsnog, Steeds
Nuance

Tint, Kleur, Accent, Halftint, Nuancering, Schakering, Afwisseling, Onderscheid, Kleurspeling, Kleurschikking

Hits - 112
Synonyms - Tint, Kleur, Accent, Halftint, Nuancering, Schakering, Afwisseling, Onderscheid, Kleurspeling, Kleurschikking
Nuanceren

Tinten, Schakeren

Hits - 115
Synonyms - Tinten, Schakeren
Nubiel

Huwbaar, Manbaar

Hits - 111
Synonyms - Huwbaar, Manbaar
Nubiliteit

Huwbaarheid, Manbaarheid

Hits - 102
Synonyms - Huwbaarheid, Manbaarheid
Nuchter

Zot, Kalm, Koel, Raar, Saai, Vlak, Droog, Naïef, Reëel, Sober, Bedaard, Bekwaam, Beraden, Onnozel, Droogjes, Redelijk, Zakelijk, Bezadigd, Koeltjes, Laconiek, Alledaags, Eenvoudig, Onbewogen, Prozaïsch, Rationeel, Realistisch, Onaandoenlijk

Hits - 110
Synonyms - Zot, Kalm, Koel, Raar, Saai, Vlak, Droog, Naïef, Reëel, Sober, Bedaard, Bekwaam, Beraden, Onnozel, Droogjes, Redelijk, Zakelijk, Bezadigd, Koeltjes, Laconiek, Alledaags, Eenvoudig, Onbewogen, Prozaïsch, Rationeel, Realistisch, Onaandoenlijk
Nuchter denkend iemand

Realist

Hits - 105
Nuchter mens

Realist

Hits - 106
Nuchter persoon

Realist

Hits - 104
Nuchterheid

Prora, Matigheid, Soberheid, Sobriëteit, Zakelijkheid

Hits - 104
Synonyms - Prora, Matigheid, Soberheid, Sobriëteit, Zakelijkheid
Nuchterheid van opvatting

Prozaïsme

Hits - 145