Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Ruwe vlasvezels

Hede

Hits - 96
Ruwe voetballer

Schaver

Hits - 92
Ruwe zijde

Grège, Trens, Blasse

Hits - 94
Synonyms - Grège, Trens, Blasse
Ruwen

Kaarden

Hits - 100
Ruwen van lakens

Kaarden

Hits - 96
Ruwen van wollen stof

Kaarden

Hits - 101
Ruwharig

Ruig

Hits - 103
Ruwharige herdershond

Bouvier

Hits - 92
Ruwheid

Ruwte, Grofte, Grofheid, Lompheid, Ruditeit, Cruditeit, Ruwigheid, Asperiteit, Stroefheid, Oneffenheid, Schraalheid, Hobbeligheid, Ploertigheid, Hardhandigheid, Ongevoeligheid, Hardvochtigheid, Onbeschaafdheid, Ongegeneerdheid, Ongemanierdheid

Hits - 96
Synonyms - Ruwte, Grofte, Grofheid, Lompheid, Ruditeit, Cruditeit, Ruwigheid, Asperiteit, Stroefheid, Oneffenheid, Schraalheid, Hobbeligheid, Ploertigheid, Hardhandigheid, Ongevoeligheid, Hardvochtigheid, Onbeschaafdheid, Ongegeneerdheid, Ongemanierdheid
Ruwig

Oneffen

Hits - 99
Ruwig leder

Suède

Hits - 97
Ruwnat

Moutwijn

Hits - 98
Ruwweg

Globaal, Onnauwkeurig

Hits - 97
Synonyms - Globaal, Onnauwkeurig
Ruzie

Kif, Rel, Kijf, Mot, Rel, Keet, Kift, Spul, Vete, Wrok, Bonje, Debat, Gekijf, Onmin, Ruzie, Scène, Strijd, Twist, Gekijf, Drukte, Getier, Heibel, Herrie, Kabaal, Lawaai, Moeite, Oremus, Ruzing, Stampij, Deining, Dispuut, Geschil, Krakeel, Kwestie, Onvrede, Perkara, Rancune, Stampei, Stampei, Standje, Woorden, Conflict, Gehaspel, Gekibbel, Hommeles, Alteratie, Gekrakeel, Kibbelarij, Scheuring, Tweespalt, Geharrewar, Onenigheid, Ongenoegen, Sporreling, Trammelant, Tweedracht, Vechtpartij, Disharmonie, Geredekavel, Kibbelpartij, Stribbeling, Strubbeling, Matschudding, Verdeeldheid, Moeilijkheden, Verdeeldheid, Woordenstrijd, Meningsverschil, Onaangenaamheid, Onaangenaamheden

Hits - 98
Synonyms - Kif, Rel, Kijf, Mot, Rel, Keet, Kift, Spul, Vete, Wrok, Bonje, Debat, Gekijf, Onmin, Ruzie, Scène, Strijd, Twist, Gekijf, Drukte, Getier, Heibel, Herrie, Kabaal, Lawaai, Moeite, Oremus, Ruzing, Stampij, Deining, Dispuut, Geschil, Krakeel, Kwestie, Onvrede
Ruzie (populair)

Mot

Hits - 106