Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Turks vleesgerecht
Kebab
Hits - 41
Turks volk uit de Chinese autonome regio Sinkiang
Oeigoeren
Hits - 39
Turkse brandewijn
Raki
Hits - 44
Turkse eretitel
Efendi
Hits - 43
Turkse stadhouder
Wali
Hits - 43
Turkse tarwe
Maïs
Hits - 44
Turkse titel
Bei, Dei, Pasja
Hits - 44
Synonyms - Bei, Dei, Pasja
Turkse waterpijp
Nargileh
Hits - 39
Turntoestel
Bok, Rek, Bank, Brug, Paard, Ringen, Klimrek, Rekstok, Klimtouw
Hits - 42
Synonyms - Bok, Rek, Bank, Brug, Paard, Ringen, Klimrek, Rekstok, Klimtouw
Tussen het slemphout bevestigd stuk hout
Twil
Hits - 41
Tussenbeide komen
Ingrijpen, Bemiddelen, Interfereren, Interrumperen, Interveniëren
Hits - 44
Synonyms - Ingrijpen, Bemiddelen, Interfereren, Interrumperen, Interveniëren
Tussendoor
Bijwoord, Inderhaast, Tussentijds
Hits - 41
Synonyms - Bijwoord, Inderhaast, Tussentijds
Tussengerecht
Entremets
Hits - 41
Tussenhandelaar
Grossier, Makelaar, Detaillist, Commissionair
Hits - 36
Synonyms - Grossier, Makelaar, Detaillist, Commissionair
Tussenkomst
Ingreep, Voeging, Ingrijpen, Inmenging, Bemiddeling, Intercessie, Interruptie, Interventie
Hits - 36
Synonyms - Ingreep, Voeging, Ingrijpen, Inmenging, Bemiddeling, Intercessie, Interruptie, Interventie