Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Twijfelachtig
Zwak, Flauw, Wankel, Douteus, Dubieus, Onzeker, Kwestieus, Onbepaald, Discutabel, Onduidelijk, Betwistbaar, Aanvechtbaar, Besluiteloos, Problematisch
Hits - 55
Synonyms - Zwak, Flauw, Wankel, Douteus, Dubieus, Onzeker, Kwestieus, Onbepaald, Discutabel, Onduidelijk, Betwistbaar, Aanvechtbaar, Besluiteloos, Problematisch
Twijfelen
In dubio staan, In twijfel staan, Zich afvragen, Dubben, Schromen, In Twijfel Staan, Aarzelen, Huiveren, Schromen, Wankelen, Weifelen, Balanceren, Betwijfelen, Terugdeinzen
Hits - 57
Synonyms - In dubio staan, In twijfel staan, Zich afvragen, Dubben, Schromen, In Twijfel Staan, Aarzelen, Huiveren, Schromen, Wankelen, Weifelen, Balanceren, Betwijfelen, Terugdeinzen
Twijfelmoedig
Onzeker, Aarzelend, Wankelmoedig, Besluiteloosheid
Hits - 57
Synonyms - Onzeker, Aarzelend, Wankelmoedig, Besluiteloosheid
Twijfelzucht
Scepsis, Scepticisme, Increduliteit
Hits - 51
Synonyms - Scepsis, Scepticisme, Increduliteit
Twijg
Ent, Rijs, Tak, Wissewasjerank, Teen, Roede, Takje, Tiend, Spruit
Hits - 58
Synonyms - Ent, Rijs, Tak, Wissewasjerank, Teen, Roede, Takje, Tiend, Spruit
Twijgje
Ent, Rijs
Hits - 57
Synonyms - Ent, Rijs
Twin
Duo, Paar, Stel, Tweeling
Hits - 57
Synonyms - Duo, Paar, Stel, Tweeling
Twinkelen
Glanzen, Stralen, Fonkelen, Pinkelen, Glinsteren, Schitteren
Hits - 57
Synonyms - Glanzen, Stralen, Fonkelen, Pinkelen, Glinsteren, Schitteren
Twinkeling
Glanzing, Straling, Fonkeling
Hits - 59
Synonyms - Glanzing, Straling, Fonkeling
Twint
Intussen
Hits - 57
Twintig roeden
Snees
Hits - 53
Twintig stuks
Stijg
Hits - 53
Twintigtal
Snees
Hits - 57
Twist
Kijf, Mot, Dans, Vete, Bonje, Gekijf, Onmin, Ruzie, Spalt, Gruwel, Herrie, Octium, Onlust, Geruzie, Geschil, Krakeel, Onvrede, Conflict, Tempeest, Aanvaring, Tweespalt, Onenigheid, Ongenoegen, Tweedracht, Geschilpunt, Verdeeldheid, Woordenstrijd, Woordenwisseling
Hits - 62
Synonyms - Kijf, Mot, Dans, Vete, Bonje, Gekijf, Onmin, Ruzie, Spalt, Gruwel, Herrie, Octium, Onlust, Geruzie, Geschil, Krakeel, Onvrede, Conflict, Tempeest, Aanvaring, Tweespalt, Onenigheid, Ongenoegen, Tweedracht, Geschilpunt, Verdeeldheid, Woordenstrijd, Woordenw
Twistappe
Erisappel, Parisappel, Geschilpunt, Tweedrachtsappel
Hits - 57
Synonyms - Erisappel, Parisappel, Geschilpunt, Tweedrachtsappel