Derdenbeslag

Het boek 'Derdenbeslag' van L.P. Broekveldt koop je bij bookspot.nl, nu voor €228.00!

€ 228.00

Read on...

Product
 

Algemene bepalingen en rederij

Het boek 'Algemene bepalingen en rederij' koop je bij bookspot.nl, nu voor €133.00!

€ 133.00

Read on...

Product
 

De algemene aansprakelijkheidsverzekering

Het boek 'De algemene aansprakelijkheidsverzekering' van J.H. Wansink koop je bij bookspot.nl, nu voor €96.50!

€ 96.50

Read on...

Product
 

Ontbinding van overeenkomsten

Het boek 'Ontbinding van overeenkomsten' van F.B. Bakels koop je bij bookspot.nl, nu voor €64.00!

€ 64.00

Read on...

Product
 

Enterprise Resource Management

Het boek 'Enterprise Resource Management' van M.H.J.M. van Heeswijk, T.K. Dirkx koop je bij bookspot.nl, nu voor €32.95!

€ 32.95

Read on...

Product
 

Het communicatieplan

Het communicatieplan: Opzet en uitvoering in 8 stappen Communicatie is een van de belangrijkste managementinstrumenten om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken. De visie van de organisatie, zoals neergelegd in het mission statement, vormt daarbij het uitgangspunt. Communicatie vereist naast visie ook vakkennis, creativiteit en flexibiliteit. Een planmatige aanpak is bij dit alles een eerste vereiste. Zonder een heldere visie en een duidelijk plan van aanpak is communicatie minder effectief en de kans op mislukken groot. In Het Communicatieplan: Opzet en uitvoering in 8 stappen vormen de acht basisstappen de rode draad voor het opzetten van communicatiebeleid én voor de uitvoering van de dagelijkse communicatieactiviteiten. Over de auteur Drs. Marten Waardenburg (1948) is als communicatiemanager werkzaam bij de SFB Verzekeringsgroep N.V. in Amsterdam. Hij is sinds vele jaren als docent, auteur en examinator betrokken bij verschillende communicatieopleidingen en -examens. Daarnaast is hij hoofdredacteur van de Communicatiedesk, redacteur van Communicatiesignalen en auteur van verschillende Communicatiememo's en andere boeken op het gebied van communicatie.

€ 27.50

Read on...

Product
 

Gemba KAIZEN

Gemba betekent werkplek in het Japans. In dit boek wordt duidelijk hoe het kaizen-proces kan worden aangewend bij een kostenbesparende gezondverstandbenadering door het management van de werkplek, de plaats waar waarde wordt toegevoegd. De gemba kan elke soort werkplek zijn. Een lopende band, een verzekeringskantoor, de financiële afdeling van een bedrijf. In Gemba KAIZEN krijgt u dan ook niet de theorie, maar veel meer de praktijk onder ogen. Onder het motto: hoeveel theoretische kennis u ook vergaart, deze is nutteloos wanneer die niet in praktijk wordt gebracht. Controlelijsten, voorbeelden, praktijkcases bieden een eenvoudig raamwerk voor probleemoplossing. Het is de praktische toepassing van KAIZEN bij het stap-voor-stap verbeteren van kwaliteit en het terugdringen van de kosten op de werkvloer.

€ 59.95

Read on...

Product
 

Veranderen met resultaat

Het boek 'Veranderen met resultaat' van H.J. Stroes koop je bij bookspot.nl, nu voor €26.50!

€ 26.50

Read on...

Product
 

Motivatie in organisaties

Het boek 'Motivatie in organisaties' van H. Lange koop je bij bookspot.nl, nu voor €26.50!

€ 26.50

Read on...

Product
 
From 4 to 283 Euro