Marcus voor iedereen

In Het Nieuwe Testament voor Iedereen neemt een van de grootste kenners van het Nieuwe Testament ons als bijbellezers bij de hand om te begrijpen wat er in de Bijbel staat en om er in ons leven mee aan de slag te gaan. Dit deel gaat over het Evangelie van Marcus. De evangelist Marcus beschrijft het leven van Jezus met grote vaart. Die vaart weet Tom Wright in zijn commentaar er volledig in te houden. De bijbelverklaring van Tom Wright onderscheidt zich van andere uitgaven met Bijbeluitleg door gebruik van eigentijdse voorbeelden, vlot taalgebruik en een zeer aantrekkelijke prijsstelling. Voorafgaand aan Wrights uitleg is telkens de tekst van het besproken gedeelte in de Nieuwe Bijbelvertaling opgenomen. Ook bevat elk deeltje uit de reeks een gidsje om met de inhoud aan de slag te gaan, persoonlijk of in een groep of kring. 'Zelden heb ik werk van iemand gelezen die zo meeslepend to the point kan schrijven.' Ds. Gert Jan Vogel, Dordrecht 'Predikanten laten zich erdoor inspireren, en in een groeiend aantal gemeenten worden Wrights boeken gebruikt in gesprekskringen.' Ds. Wilbert Dekker, Kampen 'Theologie die midden in het leven staat.' Ds. Rein den Hertog, Amsterdam 'Een toegankelijke, korte en goed leesbare Bijbelverklaring, die zowel uitleg geeft, als de Bijbeltekst direct in ons eigen leven en onze eigen tijd plaatst.' Ds. Wim van der Schee, Zwijndrecht N.T. (Tom) Wright (1948) is een vooraanstaande Britse nieuwtestamenticus. Hij is tevens voormalig bisschop van Durham in de Anglicaanse Kerk (2003-2010); in die periode was hij ook lid van het Britse Hogerhuis. Momenteel is hij als onderzoeker verbonden aan Wycliffe Hall in Oxford. In elk deel van de serie is achterin een Bijbelstudiegids opgenomen.

€ 19,95

Read on...

Product
 

Matteüs voor iedereen

In Het Nieuwe Testament voor Iedereen neemt een van de grootste kenners van het Nieuwe Testament ons als bijbellezers bij de hand om te begrijpen wat er in de Bijbel staat en om er in ons leven mee aan de slag te gaan. Dit deel gaat over het Evangelie van Matteüs en het bespreekt de hoofdstukken 1-15. De evangelist Matteüs presenteert Jezus op een rijke en veelzijdige manier: als Messias, als koning, als redder, als leraar, en als de Mensenzoon die zijn leven gaf voor ons allemaal. De bijbelverklaring van Tom Wright onderscheidt zich van andere uitgaven met Bijbeluitleg door gebruik van eigentijdse voorbeelden, vlot taalgebruik en een zeer aantrekkelijke prijsstelling. Voorafgaand aan Wrights uitleg is telkens de tekst van het besproken gedeelte in de Nieuwe Bijbelvertaling opgenomen. Ook bevat elk deeltje uit de reeks een gidsje om met de inhoud aan de slag te gaan, persoonlijk of in een groep of kring. 'Zelden heb ik werk van iemand gelezen die zo meeslepend to the point kan schrijven.' Ds. Gert Jan Vogel, Dordrecht 'Predikanten laten zich erdoor inspireren, en in een groeiend aantal gemeenten worden Wrights boeken gebruikt in gesprekskringen.' Ds. Wilbert Dekker, Kampen 'Theologie die midden in het leven staat.' Ds. Rein den Hertog, Amsterdam 'Een toegankelijke, korte en goed leesbare Bijbelverklaring, die zowel uitleg geeft, als de Bijbeltekst direct in ons eigen leven en onze eigen tijd plaatst.' Ds. Wim van der Schee, Zwijndrecht N.T. (Tom) Wright (1948) is een vooraanstaande Britse nieuwtestamenticus. Hij is tevens voormalig bisschop van Durham in de Anglicaanse Kerk (2003-2010); in die periode was hij ook lid van het Britse Hogerhuis. Momenteel is hij als onderzoeker verbonden aan Wycliffe Hall in Oxford. In elk deel van de serie is achterin een Bijbelstudiegids opgenomen.

€ 19,95

Read on...

Product
 

Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen 6 1750 1800

In 'Duizend jaar weer, wind, en water in de Lage Landen' geeft Jan Buisman een indrukwekkend en zeer gedetailleerd overzicht van het weer in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden door de eeuwen heen. De jaren 1751 tot 1800, waarover dit zesde deel handelt, zijn uiterst bewogen, niet alleen door de vele natuurrampen (veel watersnoden), maar ook door oorlogen en vooral door de inval van de Fransen in België en Nederland, die een langdurige bezetting inleidde. Bij al die rampen en oorlogen, bijvoorbeeld in 1799 in Noord-Holland, speelde het weer een belangrijke rol. In toenemende mate zijn de gegevens over het weer in deze tijd uit allerlei bron bekend. Jan Buisman blijft onnavolgbaar in het tot leven brengen van de feiten. Jan Buisman werkt sinds jaren met grote vasthoudendheid aan zijn grote reeks over de geschiedenis van het weer. De hele serie gaat waarschijnlijk uit tien delen bestaan van elk tussen de 750 en 1000 bladzijden. Over het jaar van verschijnen van deze delen, waaraan naast Buisman ook andere auteurs meewerken, valt nog weinig met zekerheid te zeggen.

€ 65,00

Read on...

Product
 

De Antwerpse knots en de Vlaamse garnalenvisserij op de Schelde in Vlaanderen en Zeeland

In dit prachtig uitgevoerde standaardwerk wordt een interessant scheepstype gereconstrueerd, met een intrigerende naam: de Antwerpse knots. De knotsen waren vissersschepen die op de Schelde visten. Minutieus beschrijft Van Beylen hoe het schip eruit moet hebben gezien. Hij geeft instructies voor het bouwen van een model. Het boek is geïllustreerd met prachtige aquarellen van de Vlaamse schilder Henri Seghers. Het boek geeft ook een prachtig sociaal beeld van de visserij in de 19de en 20ste eeuw. Jules Van Beylen was in leven conservator van het Antwerps Scheepvaartmuseum en een autoriteit op maritiem gebied.

€ 7,90

Read on...

Product
 

Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen

In Duizend jaar weer, wind, en water in de Lage Landen geeft Jan Buisman een indrukwekkend en zeer gedetailleerd overzicht van het weer in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden door de eeuwen heen. Deel 4 behandelt de jaren 1575-1675. Kort voor 1600 bereikt de Kleine IJstijd zijn hoogtepunt. In de Gouden Eeuw is het relatief mild. Verder veel spectaculaire feiten in dit deel. Water in de straten van Haarlem, wolven bij Roermond, klokken die uit zichzelf gaan kleppen door een aardbeving, en het Rampjaar 1672.

€ 60,00

Read on...

Product
 

Kwalitatief marktonderzoek, theorie en praktijkcases

Bij beslissingen over strategische en tactische keuzen in marketing erkennen steeds meer marketeers de kracht van kwalitatief marktonderzoek. Toch bestaat er momenteel nog een grote kloof tussen theorie en praktijk in Nederland. Dit boek biedt daarom de basisbegrippen van kwalitatief onderzoek en de toepassing ervan door instellingen en bedrijven. In Kwalitatief marktonderzoek vindt de lezer zowel methoden en technieken die in Nederland momenteel reeds worden toegepast als enkele recentelijk ontwikkelde technieken. Elke techniek wordt verduidelijkt met een case. Na de basismethoden (individuele interviews en groepsdiscussies) gaan de auteurs in op nominal grouping, concept factory, KRIT-onderzoek, laddering, de ZWET-methode, CRA en de casestudy-methode.

€ 34,50

Read on...

Product
 

Finisterra

Chus Pato lezen is je in clandestiene richting begeven. Je weet niet precies waar je bent, maar het is een reis kriskras door de geschiedenis en de mythologie. Onderweg klinken allerlei nieuwe stemmen op. Je ontmoet de voormoeders van de dichter, zoals Sylvia Plath en Ofelia. En je komt in alle uithoeken van de taal, die steeds opnieuw en anders in elkaar wordt gezet. Het doel? Bij iedereen die gehoorzaamt de wil omdraaien. 'Het werk van Chus Pato biedt in een sprankelende symfonie van inzichten zicht op de productieve eigenschappen van taal. Woorden genereren woorden. Pato strijdt om de absolute vrijheid van die kwaliteit van taal. In de diepte van onze woorden echoën altijd onze mythologie, onze holbewonerstaal én onze eigen gedachten mee die zich willen ontworstelen aan tijd en traditie.' - Anne Vegter Chus Pato (1955) is een dichter en politiek activist die in het Galicisch schrijft, dat gesproken wordt in het noordwesten van Spanje. Ze staat bekend als een van de belangrijkste vernieuwers van de Galicische en Europese literatuur.

€ 19,95

Read on...

Product
 

Verstrengeld in de liefde

Koos Smedes noemt zich in zijn gedichtenbundels Koos de Oudere en Koos de Jongere. De Oudere bezingt de smart en de schoonheid van het leven. De Jongere valt keer op keer voor het fenomeen liefde. Het leven is in de optiek van Koos Smedes een grote droom en aan de groengroene Ardennen, een golvend dromenland, heeft hij zijn hart verpand. Daar schreef hij zijn gedichten over het in natuur versmolten alleen-zijn. Alle poëzie, in notitieboekjes, op stukjes papier, of in mappen, heeft hij ten leste, op aandringen van vrienden en zijn dochter Judith, met eindeloos geduld ontcijferd en met stijgende verbazing uitgetikt. Het raakte hem diep. Het verleden leefde weer op en zijn oude lijf gloeide. Zijn gedichten zijn op rijm. Evenals Gerrit Komrij meent hij dat hij daarmee in de pas loopt van de mens door de eeuwigheid heen. Gedichten zonder rijm is voor hem poëtisch proza. Hij mint Slauerhoff, Toon Hermans en boven allen Piet Paaltjens. In Snikken en Grimlachjes vindt hij zijn bijbel. Deze zal met hem over nog een X-aantal jaren voor eeuwig worden begraven. Nu ja, slechts één exemplaar dan. Koos Smedes was chef van de redactie toerisme van het toen zo andere Algemeen Dagblad en kreeg er de ridderorde voor. Ook heeft hij zeven toeristische boeken op zijn naam staan.

€ 16,45

Read on...

Product
 

Bewegen naar gezondheid

Personen helpen om gezond te gaan bewegen en mensen helpen bij bewegingsbelemmeringen zijn essentieel voor mens en samenleving. De kern van het Lectoraat "Bewegen naar Gezondheid" is bewegen. Bewegen om gezond te worden of te blijven. Bewegen door mensen die een aandoening hebben en de belemmeringen die zij daarbij ervaren. Daarbij gaat het om niet, onvoldoende of met een beperkte kwaliteit uit kunnen voeren van activiteiten in het dagelijks leven. Maarten Schmitt schetst in zijn openbare les de verschillende kanten van gezond en ongezond beweeggedrag en van belemmeringen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Het is vanzelfsprekend en iedereen weet het: onvoldoende bewegen kan de gezondheid schaden. En we weten ook allemaal dat te dik zijn ongezond is, dat te veel alcohol drinken en te veel eten slecht is voor je lijf en dat je lichamelijke klachten kunt krijgen van langdurig zitten. De overheid doet er veel aan om haar bevolking gezonder te krijgen. Vele organisaties, vaak gesteund door de overheid, proberen mensen aan het bewegen te krijgen. Maar alle moeite ten spijt, we komen niet in beweging of we houden het niet vol om voldoende te blijven bewegen. Dat heeft gevolgen voor de gezondheid van mensen en voor de volksgezondheid. Het overlijdensrisico neemt toe en de zorgkosten stijgen. Het is dus belangrijk om mensen wel aan het bewegen te krijgen. Het lectoraat Bewegen naar Gezondheid is ingebed in het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Het lectoraat Bewegen naar Gezondheid richt zich op onderzoek naar de samenhang van factoren die van invloed zijn op gezond (beweeg)gedrag en op factoren die het bewegen kunnen belemmeren.

€ 17,50

Read on...

Product
 
From 4 to 299 Euro