Samen opleiden

"Vergeet maar snel wat je op de lerarenopleiding hebt geleerd, in de praktijk gaat het heel anders", is een vaak gehoorde uitspraak. Op opleidingsscholen, waarin scholen en lerarenopleidingen intensief samenwerken bij het opleiden van studenten tot leraren, gaat deze uitspraak echter niet op. In haar openbare les beschrijft lector Mariëlle Theunissen de manier waarop scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs samenwerken met de lerarenopleidingen om aankomende leraren goed voor te bereiden op het beroep. De opdracht van haar lectoraat is drieledig. Ten eerste betreft dit het verbinden van het opleiden van leraren door het Instituut voor Lerarenopleidingen met het opleiden van leraren door scholen in Zuidwest-Nederland. Ten tweede het optimaliseren van de doorlopende leerlijn van studenten, startende leraren en ervaren leraren. En ten derde het verbeteren van de curricula van de lerarenopleiding van de hogeschool op basis van de bevindingen uit het onderzoek van het lectoraat Samen opleiden. Opleidingsscholen leggen de verbinding tussen theorie en praktijk, om de zogenaamde praktijkschok te voorkomen. De werkplekcurricula in opleidingsscholen passen bij de specifieke contexten van de scholen - bij de leeftijd en het niveau van de leerlingen of bij de wijk waar de school staat - zodat de studenten goed worden voorbereid om te kunnen functioneren in die context. Veel opleidingsscholen beschikken inmiddels over waardevolle onderdelen van een dergelijk werkplekcurriculum. Het doel van het lectoraat is om bij te dragen aan het opleiden van goed voorbereide leraren, door de samenhang binnen de curricula van opleidingsscholen te onderzoeken en te versterken. Mariëlle Theunissen is lector Samen opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling en is verbonden als lerarenopleider aan het Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam.

€ 17,50

Read on...

Product
 

EigenWijs

Van ruiter werd zij trainer, van trainer instructeur, en van instructeur is zij nu uitgegroeid tot coach. Yvonne Roos Bijleveld traint mensen niet meer alleen om met paarden om te gaan, ze coacht hen ook hoe zij makkelijker met zichzelf en anderen kunnen omgaan. Juist omdat zij zelf het waarachtig ontmoeten van mensen helemáál niet vanzelfsprekend vindt, vormt haar eigen zoektocht vaak een inspiratiebron voor anderen. Dat heeft haar niet minder eigenwijs gemaakt, wel milder, ten opzichte van mensen en tegenover de wereld in het algemeen.

€ 24,50

Read on...

Product
 

Design in een genetwerkte ecologie

Anne Nigten constateert dat de netwerksamenleving verandert in een genetwerkte ecologie. Waarin we interactie zien ontstaan tussen mensen, overheden, bedrijven, slimme objecten, apparaten en de slimme samenleving. Mensen staan in die genetwerkte ecologie niet langer automatisch centraal. Tot voor kort ging Mens Machine Interactie (Human Computer Interaction) nog uit van human centered design. De mens is in toenemende mate een onderdeel van een netwerk waarin de rollen tussen de actoren steeds kan wisselen, ook met robots. De tijd lijkt dan ook rijp om human centered design als begrip van een nieuwe betekenis te voorzien. Wat betekent deze transitie van de huidige netwerksamenleving naar de genetwerkte ecologie voor ontwerpers en creative media en game technologen? In haar openbare les neemt Anne Nigten ons mee langs de nieuwste ontwikkelingen in ontwerpen, transitieprocessen en het daaruit volgende transitie design. Aan de hand van concrete voorbeelden uit het domein van Zorg en Welzijn, klimaatverandering en de slimme stad illustreert Anne Nigten de omslag die ontwerpers maken. Ontwerpen vormt namelijk steeds minder het exclusieve domein van ontwerpers. Des te groter het belang voor ontwerpers om hun rol te verkennen die zij kunnen vervullen in meta-design en als aanjagers. Met de juiste kennis en technische tools kunnen designers de aanjagers zijn in transdisciplinaire teams en zodoende een essentiële bijdrage leveren voor de vormgeving van onze nieuwe genetwerkte leefomgeving. Dr. Anne Nigten is lector Smart and Participatory Design in het Kenniscentrum Creating 010 van Hogeschool Rotterdam en verbonden aan de onderzoekslijn Smart and Inclusive Society. Doel van deze onderzoekslijn is onderzoek doen naar tools, concepten en strategieën die de nieuwe dynamische rollen van mensen en machines (artefacten) in een genetwerkte ecologie ondersteunen.

€ 17,50

Read on...

Product
 

Ontdekkingsreis innerlijk licht

Dit is een werkboek want alleen lezen is niet genoeg: 'spirituele ontwikkeling moet je zelf doen'. Als je je spirituele vermogens ontwikkelt, opent dat de deur naar je innerlijke wereld. Dat kan het begin vormen van een ontdekkingstocht naar het eigen innerlijke licht wat in de drie delen van dit werkboek centraal staat. Met de oefeningen uit dit werkboek kan bewust contact worden gemaakt met de zeven energielichamen die we als mens hebben. Dit eerste deel legt de basis daarvoor. Met de oefeningen kun je deze energielichamen bewust worden, ze zuiveren en healen. Allerlei storingen die het contact met ons innerlijk zelf in de weg staan, kunnen we zo oplossen. Het werken met onder andere kundalini-energie stimuleert deze ontwikkeling en maakt het mogelijk deze energielichamen te overstijgen en contact te maken met onze innerlijke bron. Deze benadering heeft raakpunten met allerlei spirituele tradities, maar het doen van de oefeningen vormt een unieke sleutel om echt contact te maken met de innerlijke werkelijkheid. Een werkboek voor iedereen die zijn of haar spirituele ontwikkeling serieus neemt en op ontdekkingstocht wil naar dat bijzondere licht in ons.

€ 37,25

Read on...

Product
 

Een land waar alles anders is

"Al snel kwamen ze erachter dat ik er niks van terecht bracht. Met blikken vervuld van medelijden en uitroepen van 'wig, wig, wig' leidden ze mij terug naar de aaneen geschoven kussens. Hoewel ik mij verlegen voelde, sloeg ik mijn ogen niet neer." Deze zinnen komen uit het verhaal 'Een land waar alles anders is', het eerste korte verhaal in deze bundel. De ik-persoon is in een voor haar totaal andere wereld terecht gekomen, vol vreemde verwachtingen waar ze niet aan kan voldoen. De boodschap die Ellen Geven (Eindhoven, 1958) graag in haar korte verhalen legt, is: 'Alles is betrekkelijk. Wat relaties aangaat, maar ook wat beperkingen betreft, waar een mens in het leven tegen aan kan lopen. Lees, en je zult dat ervaren.'

€ 19,45

Read on...

Product
 

Trip naar Jamaica

De Amerikaanse drugsbaron Theodore Clements, alias The Hammer, wordt in Nederland gevangen gehouden als verdachte in een dubbele moordzaak in Rotterdam-Zuid. Volgens een anonieme bron is zijn Amerikaanse vriendin Jamaica Muste er getuige van geweest dat Clements de opdracht gaf tot de dubbele moord. Een getuigenis waar de Nederlandse justitie ernstig om verlegen zit. De Rotterdamse rechercheur Maarten Trip wordt gevraagd om af te reizen naar New York, waar hij met hulp van de New York Police Department de schuilplaats van Jamaica Muste moet zien te achterhalen. Maar Trip is niet de enige die naar haar op zoek is. De handlangers van The Hammer zijn dat ook.

€ 17,45

Read on...

Product
 

Uit de hemel gevallen

Dit op waargebeurde verhalen gebaseerde boek vertelt het verhaal van Marijke die wordt geboren in de nacht dat haar ouders moeten onderduiken voor de Duitse bezetter. Gerard Loomstra redt haar leven en brengt haar onder bij zijn katholieke zus waar ze liefdevol wordt grootgebracht. Pas tijdens haar studietijd komt Marijke toevallig achter haar ware identiteit. Ze gaat voor haar werk naar Israël waar ze zich onderdompelt in het Israëlische leven. Een indrukwekkend verhaal met prachtige sfeerbeelden, zowel van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog als van het leven in de kibboets en de atmosfeer tijdens de Zesdaagse Oorlog en de oorlog die uitbrak op Jom-Kippoer.

€ 21,25

Read on...

Product
 

Vrij met seks

We leven in een tijd waarin de publieke ruimte ons lijkt toe te schreeuwen: het leven is één walhalla van seks. De werkelijkheid is helaas voor veel mensen niet zo. Één op de vijf mannen en één op de vier vrouwen ervaart problemen. Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor iedereen die kampt met seksuele moeilijkheden, daar meer over wil weten en een oplossing zoekt. Hoe vind je je weg in de hulpverlening? En hoe maak je vervolgens je problemen bekend? Daarnaast is het boek bestemd voor zorgverleners die in hun werk te maken hebben met mensen die problemen (kunnen) ondervinden in hun seksueel functioneren. Hoe zorgen hulpverleners ervoor dat ze voldoende oog hebben voor deze moeilijkheden? De schrijfster van dit boek sprak zowel met hulpzoekenden, als met hulpverleners, onder wie sekscoach Cora Emens, uroloog-seksuoloog Henk Elzevier (MD, PhD), huisarts-seksuoloog drs. Peter Leusink en gynaecoloog-seksuoloog drs. Philomeen Weijenborg. En creëerde zo het unieke, bevrijdende hulpboek met nuttige informatie, praktische tips en handige adressen waar zij zelf ooit naar op zoek was.

€ 19,45

Read on...

Product
 

Bijbelteksten ter opbeuring

"In deze bundel met achtennegentig meditatieve bijdragen rondom Bijbelteksten ter opbeuring werpt Dr. Bommel soms verrassend licht op bekende en minder bekende bijbelteksten en trekt hij de lijnen door naar vandaag. Daarbij is zijn omgang met de bijbelteksten ook persoonlijk gekleurd, een uitnodiging aan de lezer om met diens eigen gevoels- en geloofsleven aan te haken." Aldus Prof. Dr. H.G.L. Peels te Apeldoorn in zijn voorwoord. De auteur zelf stelt dat hij met zijn overpeinzingen inzicht wil geven in wat het wandelen met God inhoudt.

€ 15,00

Read on...

Product
 
From 4 to 299 Euro