Berechting

Het Scholtenhuis staat symbool voor vijf jaren van onderdrukking en terreur. Dit statige herenhuis aan de Grote Markt in Groningen deed tijdens de bezetting van Nederland dienst als hoofdkantoor van de Sicherheitsdienst in Noord-Nederland. Het was de plek waar vele mensen zijn verhoord, vernederd en gemarteld; voor een groot aantal van hen het vertrekpunt naar de dood. In deze driedelige serie over het Scholtenhuis wordt uiteengezet hoe de terreur zo uit de hand kon lopen. Waar bleken deze excessen uit en wat waren de gevolgen ervan? Wat waren het voor mensen die dit konden doen? Zijn de daders hiervoor op rechtvaardige en afdoende wijze gestraft? Deel 3B, Berechting, gaat verder waar Vlucht eindigt. Historica Monique Brinks (1973) vertelt over de berechting van de Duitsers en Nederlanders die op of voor het Scholtenhuis werkzaam waren. Berechting is een compleet werk over de Bijzondere Rechtspleging in Groningen, met aandacht voor de leefomstandigheden van de politieke delinquenten, hun processen, de rol van psychiatrische rapportages en de veelbesproken gratiegolven die veel straffen aanzienlijk hebben verkort. Brinks gebruikt niet eerder gepubliceerd archiefmateriaal dat onder meer aantoont hoe de Politieke Opsporingsdienst en de Canadezen buiten hun boekje gingen bij het zoeken naar de 'Schatten van Schiko' en bij de behandeling van de gevangenen. Berechting is een relaas van goede bedoelingen en kwalijke fouten in de chaos na de bevrijding.

€ 33,90

Read on...

Product
 

De Vlucht

Het Scholtenhuis staat symbool voor vijf jaren van onderdrukking en terreur. Dit statige herenhuis aan de Grote Markt in Groningen deed tijdens de bezetting van Nederland dienst als hoofdkantoor van de Sicherheitsdienst in Noord-Nederland. Het was de plek waar vele mensen zijn verhoord, vernederd en gemarteld; voor een groot aantal van hen het vertrekpunt naar de dood. In deze driedelige serie over het Scholtenhuis wordt uiteengezet hoe de terreur zo uit de hand kon lopen. Waar bleken deze excessen uit en wat waren de gevolgen ervan? Wat waren het voor mensen die dit konden doen? Zijn de daders hiervoor op rechtvaardige en afdoende wijze gestraft? Deel 3A, Vlucht, vertelt het verhaal van de vlucht van 123 mensen van het Scholtenhuis naar Schiermonnikoog op 15 april 1945. Vlucht leest als een spannend boek omdat het is geschreven in de vorm van een roman. Dit is echter een roman die geheel op feiten is gebaseerd. Historica Monique Brinks (1973) verzamelde in bijna tien jaar research naar dit onderwerp verhalen van betrokkenen en getuigen, die ze combineerde met tal van andere bronnen. Brinks tekent met groot inlevingsvermogen de zes bizarre weken die de Duitsers en hun Nederlandse handlangers op het eiland doorbrachten. Adembenemend is het verslag van de manier waarop het gezelschap uiteindelijk op 31 mei 1945 door een list wordt teruggebracht naar Groningen. Achterin het boek staat een volledige verantwoording van alle feiten, een lijst van degenen die mee waren naar Schiermonnikoog, met hun onderlinge verhoudingen, plus unieke historische foto.

€ 33,90

Read on...

Product
 

Op stap in Nationaal Park Lauwersmeer

Het Nationaal Park Lauwersmeer is één van de meest bijzondere natuurgebieden van Nederland. De natuur op de oude zeebodem biedt, dankzij de unieke combinatie van zout en zoet, leefruimte aan allerlei bijzondere vogels, bloemen en vlinders. Daarmee is dit gebied, dat ook is uitgeroepen tot Natura2000 gebied, een bezoek meer dan waard. Met dit boek in de hand wordt een bezoek aan het Lauwersmeer een echte belevenis: allereerst geeft het een overzicht van de wandelroutes, fietsroutes, uitkijkpunten en bezienswaardigheden in en om het gebied. Daarnaast beschrijft dit boek de ontstaansgeschiedenis van het gebied en de ontwikkeling die het in ruim vijftig jaar doormaakte. Maar het is meer dan een handige gids voor onderweg: het geeft een inkijkje in de samenhang van de natuur. Per deelgebied laat het zien hoe alles met elkaar samenhangt. Hoe de aanwezigheid van riet invloed heeft op de waterkwaliteit en het voorkomen van bepaalde vogels. Hoe de samenstelling van de zeebodem maakt dat juist hier zeldzame bloemen bloeien en welke vlinders daardoor aangetrokken worden. Ook geeft het boek tips waar deze zeldzaamheden voorkomen. Zo onthult het steeds meer van de schatten van de oude zeebodem.

€ 20,00

Read on...

Product
 

Verhalen van Delfzijl

Op 1 januari 2021 maakt de gemeente Delfzijl deel uit van de nieuwe gemeente Eemsdelta, een samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Het gemeentebestuur van Delfzijl biedt inwoners van de huidige gemeente Delfzijl als afscheid de geschiedenis van de gemeente in een notendop aan. Deze geschiedenis is weergegeven in tientallen verhalen en foto's die met zevenmijlslaarzen door de tijd gaan. Daarmee ontstaat een beeld van het rijke verleden van Delfzijl, waar de gemeente vandaan komt en hoe zij is geworden zoals zij nu is. Dit rijke verleden neemt Delfzijl mee in de nieuwe gemeente Eemsdelta, als fundament om de nieuwe gemeente mee verder te bouwen. Met 'Verhalen van Delfzijl' wordt de Delfzijlster geschiedenis expliciet onderdeel van ons collectieve geheugen.

€ 19,50

Read on...

Product
 

De Inval

Op 18 oktober 1944 arresteerde de Sicherheitspolizei in de woning van de familie Van Loon aan de Parkweg te Groningen twee vrouwen en drie mannen die actief waren binnen het verzet: Tiny de Wilde, Truus van der Munnik, Fré Legger, Hendrik Ridder en Iman J. van den Bosch. Zij liepen 's middags regelrecht in de armen van Sicherheitsagenten op het moment dat zij aanbelden op huisnummer 111. De mannen zouden de oorlog niet overleven. De Sicherheitspolizei had de familie Van Loon die dag in alle vroegte van bed gelicht. De toen twaalfjarige vader van de auteur werd opgesloten in huis met zijn moeder, broer en zus. Zijn vader was samen met een ondergedoken familielid gearresteerd en meegenomen. De drie kinderen en hun moeder werden onder schot gehouden en waren 's middags oorgetuige van de gewelddadige arrestaties en verhoren in huis. Na de inval van de Sicherheitspolizei verloren de vijf gezinsleden elkaar uit het oog. Zij vonden elkaar in mei 1945 terug in Groningen. Ieder gezinslid had zijn/haar eigen ervaringen en vragen die onbeantwoord bleven. Wie had de verzetsbijeenkomst op Parkweg 111 verraden? Waarom werd hun man en vader na de bevrijding opnieuw gearresteerd? Middels archiefonderzoek en gesprekken met betrokkenen plaatst Karin van Loon (1961) het familieverhaal over de inval in een historische context. Het verhaal van haar familie blijkt op allerlei manieren verbonden te zijn met de geschiedenis van Groningen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de moeilijke jaren na de bevrijding.

€ 19,95

Read on...

Product
 

De geest van overijssel

Overijssel is dé Nederlandse provincie bij uitstek die rijk is aan volksverhalen. In de mondelinge en schriftelijke vertelcultuur circuleren griezelige, grappige en spannende sagen, legenden, persoonlijke vertellingen en sprookjes over heksen, reuzen, rovers, spoken, verborgen schatten, witte wieven, wolven, heiligen en kabouters. Deze verzameling volksverhalen is door de inwoners van Overijsselse steden en dorpen zelf geschreven, of herschreven uit de eeuwenoude overlevering. Historische en moderne verhalen wisselen elkaar af. De verhalen variëren van moderne volksverhalen over verdwenen buren tot verhalen die gebaseerd zijn op een gebeurtenis uit het verre verleden, van (bijna) waargebeurd tot verhalen vol magische schepselen. Het zijn verhalen met humoristische wendingen, dramatische eindes, tot 'ze leefde nog lang en gelukkig'. De volksverhalen in dit boek hebben allemaal een binding met een specifieke plek in Overijssel. Ze trekken rond van de Kop van Overijssel tot Salland en Twente, van Kampen, Den Ham, Deventer en Zwolle tot Tubbergen en geven Overijssels dorpen en steden een eigen identiteit. Ze gaan over Swaantje bij de Lemelerberg, de koerijders in Twente, de Groene Jager bij Den Ham, Klein Duimpje in Deventer, tot de zwarte engel van Steenwijk. Deze verhalen voor jong en oud bieden een kijkje in het vluchtig cultureel erfgoed van de provincie. Een prachtig verhalenboek met kleurrijke illustraties, om zelf uit te lezen of uit voor te lezen en zo de levendige traditie van verhalen vertellen voort te zetten.

€ 18,45

Read on...

Product
 

Moeze en de plastic soep troep

Moeze en haar vrienden gaan op vakantie. Ze gaan naar Terschelling! Ze vinden plastic en troep op het strand. Er moet iets gebeuren en ze komen in actie. Alle dieren willen graag helpen. Voor ze het weten belanden ze in een spannend avontuur.

€ 14,95

Read on...

Product
 

Blitzkrieg, halte Kornwerderzand

Het boek 'Blitzkrieg, halte Kornwerderzand' van A. Sprakel, H. Sprakel koop je bij bookspot.nl, nu voor €18.00!

€ 18,00

Read on...

Product
 

Stenen van binnen, stenen van buiten

Het thema van de 4de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag en deze syllabus is buitengewoon veelzijdig en dat komt ook in de titel tot uiting. In de Jonge Bouwkunst is in veel representatieve gebouwen zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde zeer be- wust gebruik gemaakt van natuursteen. Door zijn specifieke uit- drukkingskwaliteiten is dit een bij uitstek representatief materiaal, dat gebouwen een voorname uitstraling kan geven. Ook markeert deze periode de tijd waarin naast natuursteen van eigen bodem, ook meer en meer steen van buiten België/Nederland zijn intrede deed. Voor de Noordelijke Nederlanden, met eigenlijk als enige lokale steen de mergel of Maastrichter kalksteen niets nieuws. Echter voor het zuidelijke deel van de lage landen, is er wel degelijk sprake van een nieuwe situatie met import van buiten. Import, vooral vanuit Frankrijk, maar ook vanuit Duitsland. De periode van de Jonge Bouwkunst is ook interessant omdat haar begin samenvalt met het doorbreken van de industriële revolutie in onze landen én met de komst van de spoorwegen. De waterwegen zijn niet langer leidend als het gaat om verspreiding van natuursteen. De industriële revolutie leidt ook tot nieuwe technieken: mechani- sche zagen, aangedreven door stoommachines, doen hun intrede en maken het mogelijk dunne natuursteen (bekledings)platen te ver- vaardigen. Dit principe zal in de loop van de twintigste eeuw steeds meer toepassing vinden. Dezelfde industrie leidt overigens ook tot luchtverontreiniging: zure regen zorgt voor versnelde aantasting van kalksteen. Kortom we hebben te maken met een complex van elkaar beïnvloedende factoren die een rol spelen bij de toepassing en bij het onderhoud van natuursteen in de Jonge Bouwkunst. In de bijdragen wordt ingegaan op zowel het tijdsgewricht: de eeuw van de Jonge Bouwkunst, als op de komst van 'vreemde' steen naar onze gebieden. Maar ook op het zich wijzigend mate- riaalgebruik: van blokken naar (dunne)platen en op de belangrijke plaats van natuursteen in het interieur van representatieve gebou- wen. Natuurlijk ontbreekt ook mogelijke schade aan natuursteen niet. Verder wordt ingegaan op het gebruik van natuursteen in de periode 1850-1965 in de historische stad Delft, waar deze natuur- steendag plaatsvindt. Bij dit laatste wordt specifiek ingegaan op de Faculteit Bouwkunde, gevestigd in een gebouw uit het midden van de beschouwde periode met zijn typische materiaalgebruik.

€ 42,50

Read on...

Product
 
From 4 to 299 Euro