Waardering

Waardering ontstond als handboek voor consultants bij McKinsey & Company. Deze oorsprong komt tot uitdrukking in de aard van het boek. Terwijl het gebruikmaakt van hoogstaand wetenschappelijk denkwerk, richt het zich op de praktische toepassing. Het wordt internationaal beschouwd als het meest vooraanstaande boek over bedrijfswaardering. De boodschap van Waardering is eenvoudig: ondernemingen bloeien wanneer ze reële economische waarde voor hun aandeelhouders genereren. Ondernemingen scheppen waarde door kapitaal te investeren tegen een rendement dat hoger is dan de kosten van het kapitaal. Dit is zowel van toepassing op gevestigde productieondernemingen als nieuwe internetbedrijven. Het is bovendien een economische halszaak: gebrek aan gerichtheid op het scheppen van waarde is een belangrijke schakel in de keten die tot economische malaise of crisis leidt. Waardering is zowel studieboek als naslagwerk voor (toekomstige) financieel managers en analisten die geïnteresseerd zijn in: het schatten van de waarde van alternatieve concern- en bedrijfsstrategieën het beoordelen van cruciale transacties als fusies, overnames, desinvesteringen, herkapitalisaties en terugkoop van aandelen value-based management om de resultaten van bedrijfsactiviteiten te beoordelen en richting te geven het communiceren met belangrijke stakeholders, vooral aandeelhouders, over de waarde van het bedrijf Sinds haar oprichting in 1926 adviseert McKinsey & Company wereldwijd vooraanstaande bedrijven. De auteurs van Waardering zijn huidige of voormalige partners binnen de Corporate fi nance practice van McKinsey & Company. Samen hebben zij meer dan vierhonderd bedrijven in veertig landen bijgestaan in concernstrategie, fusies en overnames en value-based management.

€ 120,95

Read on...

Product
 

Feilloos adviseren

Standaardwerk voor adviseurs Feilloos adviseren is al 25 jaar het standaardwerk voor adviseurs. Dit praktische boek beschrijft de onderwerpen die in elk stadium van het adviesproces jouw aandacht vragen en vertelt je hoe je moet omgaan met cliënten in verschillende situaties. Je vindt in dit boek richtlijnen, voorbeelden, oefeningen en uitgebreide checklists. Beïnvloeden zonder invloed Als adviseur probeer je een situatie te beïnvloeden of te verbeteren zonder dat je zelf directe invloed hebt op de uitvoering van je ideeën. Om resultaat te boeken, is het daarom belangrijk dat je in elke fase van het adviesproces de juiste dingen doet om de implementatie van je aanbevelingen te bevorderen. De vijf fases van advieswerk Advieswerk speelt zich volgens Block altijd in vijf fases af: Entree en contractering: het eerste gesprek, en daarbij het ondertekenen van het contract. Als projecten mislukken, gaat het in deze stap vaak al mis. Verzamelen van gegevens en start van de dialoog: het daadwerkelijk verzamelen van de gegevens en het aangaan van de dialoog met de mensen die je nodig hebt voor je onderzoek. Feedback en plan van actie: het terugkoppelen van de resultaten, met aanbevelingen en een actieplan. Engagement en implementatie: het opbouwen van engagement en de implementatie van het advies. Uitbreiding opnieuw beginnen of beëindigen: na de implementatie kan gekozen worden om het project verder uit te breidden, opnieuw te beginnen of te stoppen. Expert, handlanger of partner Als adviseur zijn er drie rollen die je op je kunt nemen: Als expert ben jij degene die de klant wat uitlegt. Jij hebt de expertise, de klant luistert. Hierdoor heb jij ook meer invloed op het project, en neem je de managerrol van de klant als het ware over. Als handlanger wordt er door de klant verteld wat je moet doen. Hierdoor ben jij alleen degene die de taken uitvoert, en neemt de manager de beslissingen. De rol als partner is de beste rol om aan te nemen. De verantwoordelijkheid en de taken worden hier gedeeld. Als partner ondersteun je de manager, en andersom ondersteunt de manager jou. Jij en je klanten Na het lezen van Feilloos adviseren kun je: *je vakkennis beter benutten; *meer als partner optreden; *voorkomen dat je advies geeft waarmee niks gewonnen wordt; *meer commitment ontwikkelen; *je klanten beter steunen; *je klanten gerichter beïnvloeden; *een sterkere vertrouwensrelatie met je klanten opbouwen. Nieuwe generatie Deze derde, herziene editie is volledig geactualiseerd en speelt in op vragen van de nieuwe generatie adviseurs. Zo is er speciale aandacht voor de invloed van moderne communicatiemiddelen en het omgaan met lastige cliënten. Voor wie? Iedereen die zich met intern of extern adviseren bezighoudt, zoals inkopers, bedrijfsartsen, personeelsmanagers, juristen, financieel managers, verpleegkundigen en communicatie- en organisatieadviseurs. Dit boek wordt onder meer voorgeschreven aan hbo-studenten bedrijfskunde.

€ 52,50

Read on...

Product
 

Power and love

Er zijn doorgaans twee manieren waarop mensen lastige problemen oplossen, en die zijn allebei fundamenteel fout: ze proberen koste wat kost hun wil door te drukken - met oorlog als uiterste consequentie - of ze negeren het probleem onder het mom van 'vrede'. Maar er is een veel betere manier: combineer deze op het oog tegenstrijdige benaderingen. Dat is wat Power & love doet. Dit boek beargumenteert dat beide aanpakken een wezenlijke drijfveer weerspiegelen: macht, het verlangen om persoonlijke doelen te bereiken, en liefde, de behoefte aan verbondenheid. Het zijn beide intrinsieke waarden van de menselijke natuur, dus als u blijvend iets wilt bereiken, hebt u ze allebei nodig. Sterker: ze hebben elkaar nodig. Power & love graaft diep in de tweevoudige natuur van macht en liefde. Het onderzoekt de complexiteit ervan en het netelige samenspel ertussen. Adam Kahane laat op persoonlijke wijze zien hoe hij heeft geleerd te balanceren tussen macht en liefde, wisselend tussen de een en de ander alsof hij moest leren lopen - eerst met vallen en opstaan, dan vooruitstrompelend en uiteindelijk doelbewust op weg naar ware, blijvende verzoening en vooruitgang.

€ 32,50

Read on...

Product
 

Nu halfvoller!

Marketing en communicatie zijn middelen om een boodschap over te brengen. Van de slimme marktkoopman en ambitieuze ondernemer, tot de professionele overheidsvoorlichter en gewiekste politicus - iedereen maakt er gebruik van. Maar iedereen heeft er ook z'n theorieën over. En daar word je lang niet altijd vrolijk van. Het gaat vaak mis. De media staan bol van onbegrijpelijke of zelfs ongeloofwaardige boodschappen. Maar hoe, waar en waarom? Deze bundel onthult valkuilen en schetst perspectief. Niet vanuit droge wetenschap, maar vanuit de smakelijke praktijk. Om het de klant in u leuker te maken. En de marketing- en communicatieprofessional in u wat makkelijker

€ 24,50

Read on...

Product
 

Tijdelijk leiderschap

Het boek 'Tijdelijk leiderschap' van J. Schaveling koop je bij bookspot.nl, nu voor €41.95!

€ 41,95

Read on...

Product
 

Wat doen organisaties met mensen

Wat doen organisaties met mensen Wat doet een organisatie eigenlijk met u? Worden u capaciteiten ten volle benut? Wordt uw initiatief beloond of weggehoond ? Speelt standaardisatie ook binnen uw bedrijf en hoe voelt u zich daarbij ? Doelen, missies, targets en budgets : ze u nog iets ? Of is het tijd voor een bedrijfsrevolutie ? Vandaag de dag worden er heel wat reorganisaties uitgerold, verandertrajecten gestart,nieuwe strategie bedacht en wordt er gekeken naar betrokkenheid van bestseller 'Intensieve Menshouderij': 'De vraag wat mensen met organisaties doen, is interessant. Maar als we de organisatie zien als een product van menselijk handelen is de vraag wat organisaties doen, ze willen een zinvol bestaan.' 'Wat doen organisaties met mensen' is de vraag die centraal staat in het thema van de Management Essay Prijs 2006. Elk jaar kiest een deskundige jury de vijftien beste essays, waaronder de uiteindelijke winnaar. Deze bundel bevat uit-eenlopende essays geschreven door mensen uit verschillende bedrijfstakken met ieder hun eigen prikkelende visies en inzichten. Daarmee biedt dit boek een goed overzicht van de nieuwste idee en trends op dit gebied.

€ 33,95

Read on...

Product
 

Auditcommissies

Het boek 'Auditcommissies' van J. van Manen, V. van der Reijden koop je bij bookspot.nl, nu voor €49.95!

€ 49,95

Read on...

Product
 

Gezond verzuimmanagement

Er is veel te doen over ziekteverzuim. Onder druk van nieuwe wetgeving doet iedere werkgever zijn best om de financiële gevolgen in de hand te houden. Maar ziekteverzuim is een veelkoppig monster, dat zich niet zomaar laat bedwingen.Veel partijen houden zich ermee bezig, maar uiteindelijk betaalt er één de rekening: de werkgever. Hoe krijgt u als werkgever de teugels van het verzuim in handen? Hoe gaat u om met uw Arbodienst, uw verzekeraars, de uitkeringsinstantie en de wetgever? Hoe zorgt u voor een verzuimcultuur die streng én rechtvaardig is? Wat doet u in uw beloningsbeleid met ziekteverzuim? Gezond verzuimmanagement gaat in op deze vragen en op de concrete knelpunten waar organisaties mee te maken hebben in de aanpak van verzuim. De auteur gaat een stap verder dan het opsommen van de bekende do's en don'ts. Aan de orde komen ook onderwerpen als: * het verzekeren van verzuim * de wettelijke verplichtingen * het inrichten van caremanagement * het veranderen van de verzuimcultuur Dat maakt het boek bij uitstek geschikt voor ondernemers, managers en HR-functionarissen die behoefte hebben aan extra bagage voor een effectieve aanpak. Jürgen Hell is organisatiepsycholoog en hoofd van het expertisecentrum voor Arbeid en Gezondheid van Mercer Human Resource Consulting,'s werelds grootste HR-adviesbureau. De serie PMO-specials is een nieuwe reeks, die in het verlengde ligt van de bekende Praktijkgidsen voor Manager en Ondernemer. De onderwerpen zijn echter specialistischer van aard en komen tegemoet aan de vraag van lezers naar verdieping van informatie die u in de standaard PMO-boeken vindt. Het praktische karakter, het overzichtelijk behandelen van de stof en het gebruik van checklists blijven echter bewaard. De PMO-specials worden geschreven door mensen die op hun vakgebied een jarenlange praktijkervaring hebben opgedaan. De serie staat onder begeleiding van Plattel en Partners in Baarn.

€ 35,95

Read on...

Product
 

Als de markt faalt

In weerwil van alle retoriek blijkt de veelbezongen 'vrije markt' nauwelijks in staat om ondernemers hun zelfstandigheid te gunnen. Je moet als individuele ondernemer wel héél uniek zijn om op eigen voorwaarden de concurrentie aan te kunnen. Een mogelijke uitweg is om als zelfstandige ondernemers samen te werken om zo de positie als groep - en daarmee de eigen positie - in de markt te versterken. Zo valt wellicht te realiseren wat op je eentje niet mogelijk is. Als 'de markt' faalt gaat over het coöpereren van zelfstandige ondernemers. Daarbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: * de meerwaarde van coöpereren * de geschiedenis en ontwikkeling van coöperaties * de belangen en belangenafwegingen binnen een coöperatie * de relatie tussen de leden en hun coöperatieve onderneming * de uitdagingen waar coöperaties in de 21e eeuw voor staan Dit boek is bedoeld voor ondernemers die zich niet zonder meer willen overgeven aan de door 'de markt' gedicteerde krachtsverhoudingen. Daarnaast is het geschreven voor de (aanstaande) leden, bestuurders, managers, toezichthouders en studenten van de talrijke al bestaande en toekomstige coöperaties. Prof. dr. ir. G. van Dijk is directeur van de Nationale Coöperatieve Raad NCR) en als hoogleraar verbonden aan Wageningen Universiteit en Nyenrode Business Universiteit. Ir. L.F.M. Klep is journalist en beleidsadviseur op het gebied van landbouw en landbouwwetenschappen.

€ 48,95

Read on...

Product
 
From 4 to 299 Euro