Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Excessief

Bandeloos, Overdadig, Overmatig, Bovenmatig, Buitensporig

Hits - 237
Synonyms - Bandeloos, Overdadig, Overmatig, Bovenmatig, Buitensporig
Exces

Overdaad, Uitspatting, Buitensporigheid

Hits - 249
Synonyms - Overdaad, Uitspatting, Buitensporigheid
Excerpt

Uittreksel, Samenvatting

Hits - 269
Synonyms - Uittreksel, Samenvatting
Excellent

Eminent, Uitstekend, Uitmuntend, Voortreffelijk

Hits - 240
Synonyms - Eminent, Uitstekend, Uitmuntend, Voortreffelijk
Excasso

Bij excasso is er sprake van een betaling die gedaan moet worden aan een debiteur.

Hits - 237
Exactheid

Precisie, Juistheid, Stiptheid, Exactitude, Nauwgezetheid, Nauwkeurigheid

Hits - 258
Synonyms - Precisie, Juistheid, Stiptheid, Exactitude, Nauwgezetheid, Nauwkeurigheid
Exact

In orde, Goed, Krek, Juist, Zuiver, Correct, Precies, Accuraat, Foutloos, Volkomen, Nauwgezet, Punctueel, Nauwkeurig

Hits - 246
Synonyms - In orde, Goed, Krek, Juist, Zuiver, Correct, Precies, Accuraat, Foutloos, Volkomen, Nauwgezet, Punctueel, Nauwkeurig
Ex-gedetineerden terugbrengen in de maatschappij

Reclasseren, Resocialiseren

Hits - 242
Synonyms - Reclasseren, Resocialiseren
Evolutie

Gang, Loop, Verloop, Wending, Draaiing, Zwenking, Verandering, Ontwikkeling, Zeemanoeuvre, Ontwikkelingsgang

Hits - 249
Synonyms - Gang, Loop, Verloop, Wending, Draaiing, Zwenking, Verandering, Ontwikkeling, Zeemanoeuvre, Ontwikkelingsgang
Evident

Apert, Patent, Blijkbaar, Duidelijk, Zonneklaar, Onmiskenbaar, Overduidelijk, Klaarblijkelijk, Vanzelfsprekend

Hits - 258
Synonyms - Apert, Patent, Blijkbaar, Duidelijk, Zonneklaar, Onmiskenbaar, Overduidelijk, Klaarblijkelijk, Vanzelfsprekend
Evenredigheid

Rata, Rato, Ratio, Quotum, Avenant, Prorato, Advenant, Harmonie, Gelijkheid, Proportie, Verhouding, Goedverhouding, Gelijkmatigheid, Proportionaliteit

Hits - 266
Synonyms - Rata, Rato, Ratio, Quotum, Avenant, Prorato, Advenant, Harmonie, Gelijkheid, Proportie, Verhouding, Goedverhouding, Gelijkmatigheid, Proportionaliteit
Evenredig deel

Rata, Rato, Helft, Quota, Portie, Quotum

Hits - 253
Synonyms - Rata, Rato, Helft, Quota, Portie, Quotum
Evenknie

Gelijke, Weerga, Partuur, Wedergade, Gelijkwaardige

Hits - 252
Synonyms - Gelijke, Weerga, Partuur, Wedergade, Gelijkwaardige
Evenaren

Lijken, Gelijken, Overeenkomen

Hits - 246
Synonyms - Lijken, Gelijken, Overeenkomen
Even in getal

Paar

Hits - 246