Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Hyper

Zeer, Super

Hits - 234
Synonyms - Zeer, Super
Hymne

Ode, Paean, Loflied, Lofzang, Hooglied, Lofdicht, Jubelzang, Volkslied, Volkszang, Overwinningslied

Hits - 231
Synonyms - Ode, Paean, Loflied, Lofzang, Hooglied, Lofdicht, Jubelzang, Volkslied, Volkszang, Overwinningslied
Hymen

Maagdenvlies

Hits - 237
Hylikmaker

Kruidkoek, Heiligmaker

Hits - 227
Synonyms - Kruidkoek, Heiligmaker
Hylik

Huwelijk

Hits - 227
Hygiëne

Zindelijkheid, Gezondheidsleer

Hits - 232
Synonyms - Zindelijkheid, Gezondheidsleer
Hyfen

Zwamdraden

Hits - 224
Hyetometer

Regenmeter

Hits - 218
Hyena

Jakhals, Strandwolf

Hits - 229
Synonyms - Jakhals, Strandwolf
Hydroxyzine

Atarax

Hits - 217
Hydroxide

Base

Hits - 225
Hydropsie

Oedeem, Waterzucht

Hits - 229
Synonyms - Oedeem, Waterzucht
Hydroplaan

Watervliegtuig

Hits - 215
Hydrometrie

Watermeetkunde, wetenschap die onder meer de waterafvoer en de druk van het water tracht vast te stellen

Hits - 218
Hydrometer

Waterweger, Snelheidsmeter

Hits - 231
Synonyms - Waterweger, Snelheidsmeter