Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Kwijten

Betalen, Voldoen, Vergeven, Ontheffen, Ontlasten, Vervullen, Volbrengen, Acquitteren, Kwijtschelden

Hits - 250
Synonyms - Betalen, Voldoen, Vergeven, Ontheffen, Ontlasten, Vervullen, Volbrengen, Acquitteren, Kwijtschelden
Kwijtbrief

Kwitantie

Hits - 239
Kwijt zijn

Missen, Vermissen

Hits - 237
Synonyms - Missen, Vermissen
Kwijt raken

Lozen, Verspelen

Hits - 232
Synonyms - Lozen, Verspelen
Kwijt

Los, Vrij, Weg, Zoek, Bijster, Quitte, Foetsie, Ontheven, Verloren, Spoorloos

Hits - 393
Synonyms - Los, Vrij, Weg, Zoek, Bijster, Quitte, Foetsie, Ontheven, Verloren, Spoorloos
Kwijning

Malaise, Marasme, Teruggang, Uittering, Wegtering, Verwelking, Tabescentie, Verflauwing, Achteruitgang

Hits - 268
Synonyms - Malaise, Marasme, Teruggang, Uittering, Wegtering, Verwelking, Tabescentie, Verflauwing, Achteruitgang
Kwijnend

Mat, Flauw, Traag, Smachtend, Wegterend, Armetierig

Hits - 253
Synonyms - Mat, Flauw, Traag, Smachtend, Wegterend, Armetierig
Kwijnen

Teren, Pratten, Treuren, Smachten, Sukkelen, Wegteren, Verwelken, Verflauwen, Verzwakken

Hits - 378
Synonyms - Teren, Pratten, Treuren, Smachten, Sukkelen, Wegteren, Verwelken, Verflauwen, Verzwakken
Kwijlwortel

Bertram

Hits - 267
Kwijlen

Zeuren, Zaniken, Zeveren, Bijhakken, Disselen, Zabberen, Saliveren, Kwalsteren, Speekselen

Hits - 230
Synonyms - Zeuren, Zaniken, Zeveren, Bijhakken, Disselen, Zabberen, Saliveren, Kwalsteren, Speekselen
Kwijldoek

Slab, Bavet

Hits - 231
Synonyms - Slab, Bavet
Kwijlbaard

Zeveraar, Wauwelaar

Hits - 233
Synonyms - Zeveraar, Wauwelaar
Kwijl

Spuug, Zever, Zabber, Speeksel, Mondvocht

Hits - 247
Synonyms - Spuug, Zever, Zabber, Speeksel, Mondvocht
Kwier

Vlot, Bevallig

Hits - 264
Synonyms - Vlot, Bevallig
Kwiekheid

Zwierigheid, Levendigheid

Hits - 236
Synonyms - Zwierigheid, Levendigheid