Katholieke kerk

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Katholieke kerk

De benaming Katholieke Kerk (letterlijk de universele kerk) kan gebruikt worden om naar meerdere typen kerken en concepten te verwijzen. Het kan verwijzen naar de standaard aanduiding voor de grootste christelijke denominatie, de kerk die valt onder de Kerk van Rome; Verreweg de grootste van deze kerken is de Westerse kerk, ook wel Rooms-katholieke Kerk of Latijnse kerk genoemd omdat Latijn (tenminste tot het 2e Vaticaans concilie) de liturgische taal was. De overige "Katholieke Kerken" behoren tot de Oosters-katholieke Kerken. Deze 26 kerken maken als geünieerde kerken deel uit van de Kerk van Rome. een aantal christelijke kerken die zichzelf ook expliciet "Katholiek" noemen, maar niet tot de Kerk van Rome behoren. Hieronder vallen onder meer de Oud-katholieke Kerk. een christelijk beginsel, die volgt uit de Geloofsbelijdenis van Nicea, en waarin geschreven staat dat alle christenen behoren tot "Eén heilige algemene katholieke Kerk". (Wikipedia)

Hits - 414